Zeratul

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki

Zeratul a StarCraft című játék egyik kitalált szereplője, főszereplő. Körülbelül 635 éves protoss, prelátusi rangban áll, és a Sötét Templomosok rendjét szolgálja, akiket évszázadokkal azelőtt száműztek az Aiur-ról, mert nem voltak hajlandóak alávetni magukat a Khala tanításainak. Fontos szerepet játszik a történetben, kezdetben mint a Khalát követő protossokkal való megbékélést szorgalmazó lopakodó harcos, később pedig már mint a saját fajának és az emberiségnek a megmentője szerepel, aki igyekszik kideríteni teremtőik valódi szándékait. Zeratul egy sejtelmes szereplő, aki képes a legerősebb ellenfelekkel is végezni.

Történet[szerkesztés]

Zeratul Sötét Templomos, őseit a protoss szülőbolygóról száműzték, mert megtagadták, hogy tudatuk a Khala ösvényében egyesüljön, és elveszítsék önállóságukat. A száműzöttek közül egyedül Raszagal maradt életben, aki a Sötét Templomosok vezetője lesz a Shakurason történő letelepedés során. Raszagal halála után Zeratul lesz a Sötét Templomosok vezére. Zeratul mélyen gyökerező gyűlöletet táplál a protoss Konklávval és a judikátor kaszttal szemben, akik igazságtalan száműzetéséért felelősek. Zeratul büszke és nemes, de sötét és tragikus aura veszi körül. Habár titkolódzó és számító, Zeratul rendkívül tisztességes és boldogan kockára tenne mindent, hogy régen elvesztett szülőbolygóját, Aiurt megvédje.

Zeratul kutató, évtizedek óta a Shakurastól távol a világűrt járja, amikor pszionikus jeleket észlel egy Char nevű, elhagyatott bolygóról. A bolygóra érve felfedezi, hogy az emberek egyik tagjával, Sarah Kerrigannal végeznek kísérletet a zergek. Kerrigan üzenetére egy Tassadar nevű protoss executor, Edmund Duke, a Dominium admirálisa és Jim Raynor, a Domíniumtól elszakadt felkelő, Kerrigan szerelme is a bolygóra érkezik. Duke és Raynor seregeit megtámadják a zergek, Duke elmenekül, Raynor és életben maradt egységei, Tassadar és Zeratul pedig leszáll a bolygó felszínére. Zeratul, régebbi összetűzései során megtanulta a zerg Cerebrate-k tudatát végleg elszakítani a Központi tudattól, ezt a technikát használva megöli az egyik irányítót, Zaszt, amíg annak seregei Tassadaral harcolnak. Kerrigan elpusztítására később szövetkezik Zeratul Tassadarral és Raynorral, kölcsönösen sokat tanulnak egymástól, Zeratul átadja a Sötét Templomos tudást Tassadarnak, Tassadar pedig tisztázza Zeratul kételyeit a Khalával kapcsolatban. Ezután erős zerg ellentámadással szembesülnek, Zeratul fogságba esik egy Terran bázison. A Tassadar elfogására érkező Artanis szabadítja ki végül, és elviszi Aiurra. Itt a zergekkel szembeni harcok mellett polgárháború is kitör, sokan állnak Tassadar és Zeratul mellé. Végül Zeratult elfogják, Tassadar az események hatására megtörik és feladja magát. Zeratult később társai kiszabadítják, és példaként az Aiurra települt zergek két Cerebrate-jét is elpusztítja. Ezt követően a protossok végre összefognak, és a zergeket irányító központi tudat ellen fordulnak, amit Tassadar önfeláldozásával meg is semmisítenek. A protossok hetven százaléka, épületeik, technológiájuk nagy része elpusztul, a bolygót pedig őrjöngő zergek teszik lakhatatlanná, így menekülniük kell. Zeratul egy Xel'naga templom segítségével átjárót nyit a Shakurasra, ahol a protoss faj egymás mellett, egymás technológiáit alkalmazva, de kölün kasztrendszerekben próbál túlélni. Később Kerrigan keresi meg Zeratult, hogy segítsen a születő új Központi tudatot elpusztítani. Aldaris nem bízik Kerriganben, és Shakuras vezetője, Raszagal ellen fordul, így Zeratul megkapja a parancsot Aldaris likvidálására. Zeratul nem fordul saját fajtája ellen, így Kerrigan öli meg Aldarist. Zeratul ezután Shakuras védelmére és elveszett kristályaik keresésére fordítja energiáit, végül sikerrel jár és kipucolják a zergeket a bolygóról. Később Kerrigan visszatér és foglyul ejti Raszagalt, cserébe az új Központi tudat elpusztítását követeli Zeratultól. Zeratul teljesíti a feltételt, ám Raszagal már zerg befolyásoltság alatt áll, ezért kénytelen őt megölni. Raszagal utolsó leheletével Zeratult teszi meg a Sötét Templomosok vezetőjévé.

Forrás[szerkesztés]

  • StarCraft kézikönyv
  • Sci-fi Sci-fi portál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap


This article "Zeratul" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Zeratul. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.