Protoss Templomosok

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki


A templomosok vagy papok (templar) a StarCraft univerzumában található protoss faj társadalmi ranglétrájának előkelő részén helyezkednek el, az Auir szülőbolygó védelmezőiként és a Khala, az "Emelkedés Útjának" legtisztább, legigazabb követőiként.

A templomosok története[szerkesztés]

A protoss fajon belül kitört több száz éves polgárháború, a Viszály Eonja (Aeon of Strife) közepette egy különleges bölcs képviselőjük, Khas, a Misztikus (The Mystic) lépett színre, aki a letűnt Xel’naga ismereteket tanulmányozva újraélesztette a protossok egykori pszionikus kapcsolatait amikor megérintette az ősi khaydarin kristályokat. Belátva, hogy az évszázados keserűségből fakadó vérrontást a faj egoizmusából eredeztethető, ugyanakkor a teremtőket is hibáztatta a rajtuk elkövetett kísérletezgetésből kifolyólag. Az elnyomott emlékek előretörtek és több tucat fiatal, fásult protoss válaszolt Khas hívására és megtagadva maradi törzseik rosszallását, a próféta követőivé lettek. Lassan de biztosan erősödött az új rend és egyre több törzs csatlakozott az egységbe, így fedezve fel az elfeledett erőiket. A protoss faj hamarosan újra magára talált...

Khas egy erős, kaszt-alapú hierarchiát vázolt fel, hogy a legutolsó törzsi kicsinyesség se álljon többé útjába. Létrehozta a Judikátorok, a Templomosok és a társadalom nagy részét adó Khalai civilek kasztját. A judikátorok vezették a fajt az általa felépített Khala szellemi- és filozófiai rend alapján, a Templomosok a faj pszionikus erői felett uralkodtak, míg a Khalai kaszt Aiur újjáépítéséről gondoskodott.

A Konklávé számára afféle "végső-erőszakszervezetként" is funkcionáló templomosok feladata volt a Khalát megtagadók- és elhagyók megbüntetése is, de Adun végrehajtó templomos nem teljesítette feljebbvalói véres döntését és bár titokban megtanította a bujkáló törzseknek az új út előnyeit, azok akkor sem akartak egyesülni fajuk többi részével, mely végül éles ellentétekhez vezetett. A Konklávé -hogy elkerülje a törzsek beismerését és egy újabb polgárháború- száműzte ezeket a protossokat a bolygóról, Adunnal együtt.

Az aranykort követően a protoss expedíciós űrflotta a Koprulu-szektor terranok lakta részébe tartott, hogy egy korábban talált idegen szerves, biológiai mély-űrszonda által közölt útvonal után járjanak. A flottát vezető Tassadar hamar észrevette az emberi világokat fenyegető, magukat zergként nevező hódítók nyomait, akik először Mar Sara világát kezdték bekebelezni. Tassadar vezetői parancsára a bolygó felszínét felégettette, ezzel elpusztítva a zerg fertőzéssel együtt az ottani embereket is. A terranok sokkét érő csapásra válaszolva hadihajókat vetettek be, de a végrehajtó és serege visszavonult.

A zerg-terran háború hamar fordulóponthoz érkezett, amikor a Charon tanyázó Zerg Központi Tudat értesült az első számú célpontjának, a protossok szülőbolygójának pontos helyzetéről. A zerg invázió Aiur lerohanva a Konklávé bukását és a sötét templomosok megjelenését hozta el. Az anyabolygón kitört rövid és szinte érdemtelen polgárháború után a Khala rend pusztulását követően a templomosok többsége elfogadta sötét testvéreik segítségét, csak Aldaris judikátor és társai nem kívánták az auiri protoss menekülteket befogadó sötét templomosokat követni saját bolygójukra, Shakurasra. Aldarist végül a feltörekvő Sarah Kerrigan ölte meg, így a két templomos rend egyesült erővel indíthatott támadást az Aiurt megszálló zergek ellen.

Kerrigan azonban hamar megszegte a szövetséget és miután a Második Központi Tudatot az utolsó irányítóival együtt elpusztította, a Zerg Rajjal a háta mögött megostromolta a protossok új világát, amit csak nagy véráldozatok árán sikerült megtörni. A protossok új társadalmi rendszert kiépítésén fáradozva a templomosok sötét fajtársaik erejét is tanulmányozni kezdték...

A templomosok feladata[szerkesztés]

A templomosok eredendő pszionikus képességeiknek megismerésén és így saját hatalmuk növelésén munkálkodnak, hogy megvédhessék fajukat bármiféle fenyegetéssel szemben. Önön szellemi mentalitásukat, pszionikus erejüket és belső energiájuk összpontosításával váltak a faj legjelesebb képviselőivé. A beavatottak kezdetben csak az alkarjukra illesztett kristálybázisú karperecbe képesek összpontosítani dühöngő pszionikus erejüket, így formálva különleges anyagtalan pengéket, de a Khala igaz követői a tér és az idő folyamának tudásával felvértezve kedvükre befolyásolhatják a valóságot, idézhetnek pusztító erőket ellenfeleik felé vagy csaphatják be azok érzékeit, végső áldozatként pedig átalakulhatnak tömény pszionikus erővé.

A StarCraft játékban elérhető templomos egységek és épületek[szerkesztés]

 • StarCraft
  • Zealot (Zelóta, mint egység)
  • High Templar (Főtemplomos, mint egység)
  • Archon (Arkhón, mint egység)
  • Arbiter ("Bíró" űrhajó, mint egység)
  • Citadel of Adun (Adun Fellegvára, mint épület)
  • Templar Archives (Templomos Archívum, mint épület)
 • StarCraft II (Az eddigi információk alapján)
  • Zealot
  • High Templar
  • Archon
  • Templar Archives
  • Twilight Council (Alkony Tanács, mint épület)

Források[szerkesztés]


This article "Protoss Templomosok" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Protoss Templomosok. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.