StarCraft ideológiák

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki


A StarCraft univerzumában fellelhető fajok eltérő fejlődésükből és civilizációjukból kifolyólag több sajátos világképet alkottak meg.

Protoss ideológiák[szerkesztés]

Khala[szerkesztés]

A Khala ("Az Emelkedés Útja") az irtózatos Viszály Eonjának (Aeon of Strife) közepén jelent meg Khas (A Misztikus) bölcs protoss tanításai nyomán. Khas kutatásai során Aiur barlangmélységeiben talált rá a faját megteremtő idegenek, a xel'nagák által hátrahagyott khaydarin kristályok nagy telepére. Megérintve őket hirtelen újra létrehozta az elveszettnek hitt kapcsolatot a többi protoss testvérével, mely során hihetetlen örömhullám öntötte el a prófétát. Megértette, hogy testvéreinek önzése okozta az évszázadokig tartó törzsi mészárlásokat, de felismerte a teremtők mulasztásait is, amikor azok befolyásolták fajának érzelmi- és genetikai vonulatait. Munkássága során több száz fiatal protoss csatlakozott hozzá, így hozva el a brutális polgárháború végét és Második Kor hajnalát. Khas egy egyszerű, de hatékony kasztrendszert hozott létre, hogy a törzsi elidegenedés és önállósodás legkisebb csírájával is végérvényesen leszámoljon, ezzel egyesítse faját. Így jött létre a döntéshozó Judikátor kaszt, az Aiur anyabolygót védelmező Templomos kaszt és a civil társadalmat adó, ugyanakkor magát az új hitvallást követőket is ekképpen elnevezett Khalai kaszt. Az új rendnek hála a protossok a rég megszakadt szellemi kapcsolatok, amelyeken egykor közösen osztoztak, most újraéledhettek és a szent harcosok saját telepatikus erejük fejlesztésével soha nem tapasztalt szinteket értek el.

Dae'Uhl[szerkesztés]

Miután a Khala meggyökerezett a protoss társadalomban, és az ősi feljegyzésekkel segítségével képessé váltak a mély űr utazásra is, a xel'nagák szent küldetését megőrizve felvették a Dae'Uhl, "A Nagy Intézőség" szerepét. Utazásaik során több tucat csillagrendszert fedeztek fel, ahol az élettel rendelkező bolygókat figyelték meg. A protossok tanulmányoztak az újonnan felfedezett fiatal intelligenciák lehetőségeit és évszázadokig megóvták őket minden ellenséges betöréstől, de szigorúan kerülték egykori teremtőik által gyakorolt drasztikus beavatkozási módszereket, a választott fajok mesterséges genetikai vagy szellemi módosítását. Ezen az úton fedezték fel a Terran civilizáció nyomait is: Bár bizonytalanul szemlélték, sőt dühöngtek is a terran terjeszkedés nyomán hátramaradt kizsigerelt, szennyezett világok tucatjai láttán, ugyanakkor különlegesnek is tartották ezt a halandó fajt, amiért az állandó egymás közti háborúk közepette mégis képesek voltak hihetetlen mértékben fejlődni. A Dae'Uhl szerepét követve nem léptek közbe mindaddig, amíg meg nem jelentek a zergek.

Az Árnyjárás[szerkesztés]

A protoss társadalmat összetartó Khala rendjét vezető judikátorok évszázadokig őrizték a csavargó törzsek kilétét, akik nem voltak hajlandók csatlakozni a többséghez. A döntéshozók később úgy döntöttek, hogy Adunt, a Templomos kaszt végrehajtóját bízzák meg a kívülálló protossok megölésével. Adun azonban megtagadta testvérei lemészárlását, és inkább megtanította neki Khas útjának tanait, hátha maguktól is feladják a harcot és beolvadnak a társadalom magjába. Próbálkozása katasztrofálisan végződött, mert hiába érték el a törzsi protossok a Templomosok erejének szintjét, a Misztikus további ismereteit elvetették, és tombolásba kezdtek Aiur felett. A Konklávé judikátorai ezután száműzték őket a bolygóról. A Sötét templomosokként ismertté vált protossok az űr végtelen erejével voltak kénytelenek csillapítani szellemi erejük bomlását, de hamar mestereivé is váltak a Végtelenség energiájának kiaknázása terén, olyannyira, hogy képessé váltak a fény megtörésével láthatatlanná válni. Ezen az úton csak a legnagyobbak járhattak, azok, akik átestek az Árnyjárás rítusán, amikor is több, a semmiből előretörő sötét harcos támadását kell elkerülni és viszonozni, hogy a beavatott megértse e hatalmas erő milyenségét.

Az Alkonyat[szerkesztés]

Az "Alkonyat" (Twilight) a Khala rend és a "Végtelenség" (The Void) közös erejének, a Fény és a Sötétség esszenciájának teljes megtapasztalásának foka. Csak a legnagyobb protossok, mint Adun vagy Tassadar voltak képesek ezt a telepatikus tökéletességet elérni.

Terran ideológiák[szerkesztés]

Az Emberiség Istensége[szerkesztés]

A nyugati civilizáció bukását követő gigászi világégés során létrejött U.P.L (United Powers League; Egyesült Hatalmak Ligája) a szétesett ENSZ jogutódjaként végérvényesen egyesítette az emberiséget egyetlen világkormány alá (csak néhány dél-amerikai nemzetet nem tudott megfegyelmezni). Az U.P.L vezetése bár újkori kommunista világképet épített fel magáról a vasmarokkal tartott világmédia közreműködésével, de gyakran használt brutális poszt-fasiszta erőszakot a nemzetek nacionalista törekvéseinek leverésére, mely végül az angol nyelv egyetlen engedélyezett világnyelvvé válását, és az addigi színes, de sok háborút keltett kisebb-nagyobb kultúrák megsemmisülését eredményezte. A világkormány betiltott minden vallást, de ideológusai mégis létrehoztak egy egyedi nézetet, "Az Emberiség Istenségének" (Divinity of Mankind) hitét, hogy ahogy a huszadik század két nagy szélsőséges irányzataiként, ez is afféle valláspótlékként erősítse meg az új rendet. E dogma ugyanakkor legitimitást is biztosított a modern kor új inkvizíciós hadjáratának, a "Purifikációs Programnak", amely során az emberiség mesterségesen feljavított, genetikailag megerősített és nem létfontosságú műszervekkel rendelkező közösségeit begyűjtötték, majd megsemmisítették, így megközelítőleg 400 millió ember pusztulását hozva el. A dogmatikusok szerint meg kellett őrizni az emberi gépvonulat eredeti tisztaságát, amelyet a XXI. század alatt felpörgetett, sőt, egyenesen multinacionális iparággá változott génmódosítások és kibernetikai beültetések "megmételyeztek".

A Legfelső Teremtő[szerkesztés]

Több száz évvel a Földről való száműzetés után a Tejútrendszer egyik szegletében kialakult embercsoport, a terranok első központi kormányzata, a Terran Konföderáció (Terran Confederacy) felmelegítette az általa legkevésbé érdekelt, illegális bűnbandáktól és kalózoktól hemzsegő, lerobbant bányászkolóniákat és elhagyatott bolygókat magába foglaló Peremvilágok lakosainak egy teremtésmítoszt: Útjára bocsátottak Pelagius próféta képzetét, és a Megszentelt Pelagius Egyházat építették köré, hogy elterjesszék a "Legfelső Teremtő" (Supreme Watchmaker) létezését, amelyet az egykori földi monoteista vallások felsőbbrendű és ismeretlen létű hatalmasságáról kölcsönöztek. A Konföderáció ezzel a tudományos világképű vallással kívánta megnyerni a hatalmi erővonalaktól távol élő, nehezen elérhető emberek tömegeit. Maga a dogmát éltető személy, Pelagius valójában egy szellemügynök volt, aki "messiásként" személyi kultuszt építettek fel, de az őt létrehozó korrupt rendszer bukása előtt saját maga lépett ki a szektából. Hatalma alatt kiépült egyházában a "szellemtestvérek" csoportjával együtt állt a ranglétra csúcsán, akikbe beavatásként telepatikus tompítókat ültettek, hogy erejüket kordába tudják tartani a Konföderáció urai.

Xel'naga ideológiák[szerkesztés]

A xel'nagákról kevés információ maradt fent, miután a zergek – elméletileg – kiirtották őket, majd a Nagy Háborúban az ősi faj genetikai ismereteit magába olvasztó Zerg Központi Tudat is elpusztult, ennek ellenére ezek a teremtőerejű bölcs faj egy különleges világszemléletet tudhatott magának: Céljuknak tekintették a "Forma Tisztaságát" avagy az Univerzum legtökéletesebb intelligenciájának létrehozását. Elképesztően fejlett technikájuknak, ismeretlen szinten álló tudományuknak, és a khaydarin kristályok erejének hála világhajóik fedélzetéről irányíthatták a kiszemelt planéták lakóinak sorsát. Céljuk elérése során a megfigyelésen túl gyakran alkalmaztak genetikai manipulációt és érzelmi- valamint szellemi befolyást saját telepatikus erejükön keresztül, de csak nagyon ritkán mutatkoztak meg védenceik szeme előtt.

Bizonyos mértékig a Zeruson kifejlődött zerg faj és annak vezetője is ezt a nézetet követi, csak teljesen kifordított formában, mivel ők saját maguk tökéletesítésén fáradoznak és más, értékesnek tartott idegen fajok (mint a protossok) létezését fenyegetik, vagy törlik el, hogy azok genetikai örökségét magukévá tehessék.

Források[szerkesztés]


This article "StarCraft ideológiák" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:StarCraft ideológiák. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.