Aromantikus fogalmak

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki

Acoromantikus[szerkesztés]

azt az egyént jelöli, akinek negatív tapasztalata volt romantikus vonzalommal/kapcsolatokkal/stb. És ez megakadályozza abban, hogy alloromantikus legyen. 

Adfecturomantikus/ affecturomantikus / adfektuális / adfomantikus[szerkesztés]

azt az egyént jelöli, akinek a romantikus vonzalmára hatással van a saját mentális betegsége, különösen a hangulatingadozások, személyiség zavarok, és a Poszt Traumatikus Stressz Szindróma tünetei/ traumatikus esemény túlélője. [a megnevezés a latin affectus (érezni) és a szintén latin adfectus (testi/elme állapot) szavakból ered] 

Aegoromantikus/ autochorisromantikus[szerkesztés]

azt az egyént jelöli, aki szereti a románc gondolatát, de nem kíván részt venni romantikus tevékenységekben. Nincs kapcsolata önmaga és a romantikus vonzalom tárgya között. 

Aegoszexuális/ autochorisszexuális[szerkesztés]

azt az egyént jelöli, akinek nincs kapcsolata önmaga és a szexuális vonzalom tárgya között. Lehetnek szexuális fantáziái, képes lehet reagálni erotikus olvasmányokra, pornográfiára, de nem érez vágyat rá, hogy részese legyen az ezekben lévő szexuális tevékenységeknek. 

Akoiromantikus/ lithoromantikus[szerkesztés]

azt az egyént jelöli, aki képes romantikus vonzalmat megtapasztalni, és a romantikus kapcsolat gondolata tetszetős a számára, azonban a romantikus vonzalma megszűnik/ nem élvezi többé, amint romantikus kapcsolatba lép és/ mikor a romantikus vonzalmát viszonozzák. Sok ember nem akarja, hogy az érzéseiket viszonozzák emiatt, és így a kezdeményezést is kerülik. 

Alloromantikus[szerkesztés]

azt az egyént jelöli, aki nincs az aromantikus spektrumon. 

Alloszexuális[szerkesztés]

azt az egyént jelöli, aki nincs az aszexuális spektrumon. Aromantikusok is lehetnek alloszexuálisok. 

Alterous[szerkesztés]

azt az egyént jelöli, aki olyasfajta vonzalmat tapasztal, melyet csak úgy lehet leírni, mint egy vágyat az érzelmi közelségre, mert sem a romantikus, sem a plátói vonzalom nem illik rá. A megnevezés azért jött létre, hogy a romantikus és a plátói szavakat helyettesítse. (Például lehet valaki bi-alterous, homo-alterous, pán-alterous stb.) 

Amatonormativitás[szerkesztés]

ez egy szociális kényszer, ahol a romantikus kapcsolatokat valami jobbként, értékesebbként kezelik a többi, nem romantikus kapcsolatokat, ettől pedig azok egyfajta életcéllá válnak. 

Apothiszexuális, apothiromantikus[szerkesztés]

 ez a fogalom azokra vonatkozik, akik az aszexuális és/ aromantikus esernyő alá tartoznak, illetve szex-ellenesek. 

Aroász, aro/ász[szerkesztés]

egy rövidítés olyasvalakire, aki aromantikus és aszexuális. Az aro, az aromantikusból, az ász, az aszexuális fogalom angol, fonetikus kiejtéséből ered. 

Aromantikus[szerkesztés]

romantikus orientáció, mely olyasvalakit jelöl, aki nem tapasztal meg romantikus vonzalmat egyetlen gender irányába sem. 

Aromantikus spektrum[szerkesztés]

nem alloromantikus romantikus orientációk gyűjtőhelye (pl.: aromantikus, szürke-romantikus, demi-romantikus stb.) 

Aro-társ/ aromate[szerkesztés]

egy plátói barát, aki hasonlít a lelkitársadra, de egy baráti módon. Azonban lehet megfognád a kezét és elvinnéd mozizni. 

Arospek[szerkesztés]

az aromantikus spektrum rövidítése. 

Aroflux/ aro-változó[szerkesztés]

egy olyan személyt jelöl, akinek a romantikus orientációja váltakozik az aromantikus spektrum mentén. (pl.: aromantikus és alloromantikus között) 

Arovague/ aro-bizonytalan[szerkesztés]

olyan személyt jelöl, akinek az aszexuális és/aromantikus állapotára erős befolyással van a saját mentális betegsége (egészen, vagy részben). 

Aromantikus Spektrum Tudatosság Hete/ ASWW/ Aromantic Spectrum Awaress Week[szerkesztés]

Az aromantikus orientáció létezésére kívánja felhívni emberek figyelmét az aro közösség az év egy bizonyos hetén. Ez általában a Valentin napot követő hét.

Bellusromantikus[szerkesztés]

egy romantikus orientáció, ahol szeretsz osztozni másokkal az aranyos dolgokhoz fűződő rajongásodon, de nem akarsz kapcsolatot egyáltalán. Nem szükségszerűen arospek identitás, hasonlóan a nonamory-hoz. [A megnevezés előtagja (bellus) az olasz bella (csinos) szóból ered.] 

Demiromantikus[szerkesztés]

olyan személyt jelöl, aki nem vonzódik senkihez sem, hacsak nem alakul ki benne mély érzelmi kötelék a másik személy iránt. 

Érintés averzió[szerkesztés]

hasonló a románc és szex ellenzéshez, azonban ebben az esetben az illető kerüli, hogy másokat megérintsen, és/ megérintsék őt. Itt is jelen van az undor, az intenzív utálat, a viszolygás a fizikai kontaktussal szemben.  

Frayromantikus[szerkesztés]

 olyan emberekhez vonzódik csak, akiket nem/kis mértékig ismer. A demiromantikus ellentétének is szokták nevezni. 

Idemromantikus[szerkesztés]

olyan személyt jelöl, aki hasonlóan/ teljesen azonosnak érzi a romantikus és a plátói vonzalmat, azonban képes megkülönböztetni őket bizonyos tényezők alapján. [A megnevezés előtagja a latin idem (azonos) szóból ered] 

Nonamory[szerkesztés]

nem akar romantikus kapcsolatot formálni, romantikus orientációtól függetlenül. 

Nebularomantikus[szerkesztés]

ez a fogalom azokra az emberekre vonatkozik, akik nem képesek, vagy csak nagyon nehezen tudják megkülönböztetni a romantikus vonzalmat a plátói vonzalomtól a mentális betegségük végett. Lehetnek quiroromantikusak. [A megnevezés előtagja a latin nebula (homályos, nem tiszta) szóból ered] 

Peach fuzz/ bolyhos barack[szerkesztés]

jelenség, mikor valaki azt színleli, hogy romantikus kapcsolatban van, hogy ezzel megszabadulhasson a családtagok, ismerősök kérdéseitől, miért nem randevúzik. 

Placioszexuális, placioromantikus[szerkesztés]

olyan személyt jelöl, aki egyáltalán nem/nagyon kicsit vágyik arra, hogy szexuális/ romantikus gesztusokat tegyenek felé, azonban ő maga szívesen kezdeményezi őket más számára. Nem szükségszerűen arospek, de hasznos fogalom a közösségnek. [A megnevezés előtagja a latin placere (örömöt okozni) szóból ered] 

Platoniromantikus/ quoiromantikus/ WTF romantikus[szerkesztés]

olyan személyt jelöl, akinek a tapasztalatait és vonzalmait, nem lehet a romantikus vagy plátói kategóriákba sorolni. 

Plüss[szerkesztés]

queerplátói szerelem, mely magába foglalja, hogy egy erős queerplátói vonzalmat jelent valaki iránt/ queerplátói partnere akar lenni valakinek/ queerplátói kapcsolatot szeretne valakivel. 

Post robus[szerkesztés]

valaki, aki gyorsan lesz szerelmes, és gyorsan kialakulnak benne romantikus érzések, azonban amint a románc/flört izgalma elmúlik, ezek az érzések megszűnnek. A romantikus érzések kitarthatnak néhány napig, vagy akár egy hónapig is. [A latin eredetű post robus szó “utó pírt” jelent] 

Queerplátói/ quasiplátói[szerkesztés]

egy kapcsolatot, vagy egy ilyen kapcsolatban lévő félt jelent, ami/aki ugyanolyan közelséget, intimitást stb. Tartalmaz/él át, mint amilyet a romantikus kapcsolatokkal hoznak kapcsolatba, azonban itt nem beszélhetünk romantikus vonzalomról. A quasiplátói fogalmat azok az emberek használják, akik számára kellemetlen a queer szó használata. 

Quasiromantikus[szerkesztés]

 olyan személyt jelöl, akinek a vonzalmát nem lehet hagyományos módon behatárolni, vagy aki a megszokottól eltérően éli meg a szerelmet. Ez lehet egyfajta keveréke a plátói, a romantikus, és esztétikus vonzalomnak, esetleg valami egészen más. Belefolyhatnak más, nem hagyományos aspektusok is, úgymint ritkán előforduló vonzalom vagy valamiféle vonzalom, ami nem fizikai, esetleg nem plátói, de romantikus vonzalom stb. 

Recipromantikus[szerkesztés]

olyan személyt jelöl, aki csak akkor tapasztal romantikus vonzalmat, ha tudja, hogy valaki érdeklődik iránta. 

Requisromantikus[szerkesztés]

olyan személyt jelöl, akiknek nincs, vagy csak korlátozott mértékben van romantikus vonzalma/tevékenysége valamilyen érzelmi kimerülés végett. [mentális problémákkal rendelkezőkre vonatkozik kizárólag] 

Romantikus vonzalom[szerkesztés]

romantikus érzések vagy vágyak valaki iránt: gyakran úgy fogalmazzák meg, mint egy vágyat/késztetést, hogy romantikus tevékenységet csináljanak az adott emberrel. 

Romantikus orientáció[szerkesztés]

megfogalmazza, hogy melyik genderhez (ha van ilyen) vonzódik valaki romantikusan. (a szexuális orientáció romantikus formája) 

Románc ellenzés[szerkesztés]

egy reakció a romantikára; valaki, aki románc ellenes. Lehangolja, undorral tölti el, vagy kényelmetlenül érinti a romantika bármely formája. 

Soft romo[szerkesztés]

főnév, mely olyan dolgok megnevezésére szolgál, mint egy alacsony szintű romantikával bíró párkapcsolat. Néha az arospek emberek (különösen az aroflux és lithoromantikusok) romantikus kapcsolatra vágyhatnak, egy queerplátói kapcsolat helyett. Egy soft-romo párkapcsolat valahol a queerplátói és a romantikus között helyezkedik el.  

Szex ellenzés[szerkesztés]

egy reakció a szexre; valaki, aki szex ellenes. Lehangolja, undorral tölti el, vagy kényelmetlenül érinti a szex és/ szexuális tevékenységek. 

Szürke-romantikus/ szürke-aromantikus[szerkesztés]

olyan személyt jelöl, aki ritkán, gyengén, instabilan tapasztal romantikus vonzalmat, és bizonyos körülmények hatására kialakul/elmúlik ez a vonzalom benne.

This article "Aromantikus fogalmak" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Aromantikus fogalmak. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.