Ex-gay mozgalom

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki

Az ex-gay vagy exodus mozgalom (angolul: exodus movement) egy nemzetközi mozgalom, amely több olyan csoportból áll, melyeknek célja a homoszexuális vagy biszexuális szexuális irányultság heteroszexuálissá változtatása, és/vagy támogatás nyújtása önsegítő csoportokon keresztül, olyan elsősorban vallásos (leginkább keresztény, ritkábban zsidó, muszlim) egyének részére, akik számára a homoszexuális életforma elfogadhatatlan, ezért önmegtartóztató életformát választanak.

Motiváció, hitelvek, tapasztalatok[szerkesztés]

Ezen csoportok többségének hitelvei vagy lelkiismeretük szerinti meggyőződése, hogy a homoszexuális vagy biszexuális életvitel bűn, erkölcstelenség, romlottság, ezért a homoszexuális vagy biszexuális egyéneknek törekedniük kell a szexuális orientációjuk megváltoztatására, mely meggyőződésük és tapasztalataik szerint hosszú távon is lehetséges.

Elterjedése[szerkesztés]

A mozgalom az Amerikai Egyesült Államokban a legelterjedtebb (bár más országokban, például Kanadában, az Egyesült Királyságban vagy a skandináv országokban is létezik). A mozgalom a keresztény egyházak közül a protestáns fundamentalista közösségekben a legelterjedtebb.

Az ex-gay kifejezés meghatározása[szerkesztés]

Az ex-homoszexuális-csoportok fontosnak tartják a szexuális irányultság és szexuális viselkedés megkülönböztetését. És általában nagyobb hangsúlyt az utóbbira helyeznek. A homoszexuális kifejezést az ember szexuális viselkedésével és identitásával kapcsolatban alkalmazzák.

A szexuális viselkedés változásával kapcsolatos nézetek, és irányzatok[szerkesztés]

Az ex-homoszexuális-csoportok a homoszexualitás okaival valamint a szexuális orientáció megváltoztatásával kapcsolatos nézetei/meggyőződési jelentősen különböznek a modern tudományos szakirodalom nézeteitől,[forrás?] és szemben állnak a liberális szociális/társadalmi nézetekkel, valamint a nemzetközi melegmozgalmak által hirdetett megközelítéssel.

Ex-gay csoportok[szerkesztés]

A szeretet akcióban[szerkesztés]

A Szeretet akcióban „Love In Action”, vagy LIA, csoportot John Evans és Kent Philpott alapította 1973-ban. Ez volt az első olyan csoport mely olyan homoszexuálisok eseteit, propagálta, akiknek megváltozott a szexuális beállítódása emellett olyanokét akiknél ez a változás nem történt meg de megtanulták hogyan tartózkodjanak a homoszexualitástól vagy a homoszexuális érzésektől.

Exodus nemzetközi szervezet[szerkesztés]

Az Exodus International a legnagyobb keresztény csoport az ex-homoszexuális mozgalmon belül. A mozgalom nem hisz a "született homoszexualitás" pszichológiai elméletében, de elismeri a homoszexuális vágyak korai fejlődésének jelentőségét, valamint fontosnak tartja a kialakulásának, a korai, azonos nemű szülő-gyerek kapcsolatban történő visszaélések, elhanyagoltság jelentőségét a homoszexuális motiváltság kialakulásában (kora gyermekkori pszichodinamikai háttér).

Reparatív terápiával, rendszeres imával, csoportos támogatással, valamint egyéb módszerekkel, a csoport tapasztalatai alapján állítja, hogy a homoszexuálisok meg tudnak változni. Azonban a sikeres változások hitük szerint nem elsősorban az alkalmazott módszereknek, a csoportos támogatás eredményeként, hanem Jézus Krisztus átalakító hatalmának következtében jönnek létre.

Anonim homoszexuálisok, Keresés-tudás központ[szerkesztés]

Az adventista Colin Cook által alapított csoportokat 1979-ben és 1980-ban "Quest Learning Center" és "Homosexuals Anonymous"-nak nevezték.

Igaz szabadság védelme[szerkesztés]

Igaz szabadság védelme „True Freedom Trust” vagy Exodus Europe. 1977-ben alakították Canon L Roy Barker és Martin Hallett.

A "bátorság" nemzetközi szervezet[szerkesztés]

Courage International egy olyan csoport, melyet az Egyesült államokban alapítottak (Courage-ben, Fr John Harvey katolikus pap által) hogy segítsen a homoszexuális hajlamokkal rendelkező hívőknek a katolikus egyház erkölcsi tanításával összhangban tisztán élni.

Pozitív alternatívák homoszexuálisok számára[szerkesztés]

PATHT Positive Alternatives to Homosexuality szervezet 2003. július 8-án egy tizenegy nonprofit szervezetből álló csoport koalíciót hozott létre melyet PATHT-nak neveztek el.

Wüstenstrom (Németország)[szerkesztés]

A Wüstenstrom egy nonprofit ex-homoszexuális-szervezet Németországban. Günter Baum alapította 1990-ben. Jelenlegi vezetője van Markus Hoffmann.

Az ex-gay mozgalom kritikája[szerkesztés]

Sajtóbotrányok[szerkesztés]

Az ex-gay mozgalmak történetében nem túl nagy számban, de előfordultak olyan botrányos esetek is, amelyekre az ex-gay kritikai irodalom szívesen hivatkozik. Pl: páciensek öngyilkosok lettek, a sajtó állítása szerint azért mert mindenáron változni szerettek volna homoszexualitásukból, ami nem történt meg azonnal. Az ex-gay mozgalommal összefüggésbe hozható öngyilkos esetek és az identitászavarral küzdő páciensek borderline személyiségzavara mint az öngyilkosságok kiváltó oka utólag általában nem bizonyítható, de nem zárható ki. Ezen mozgalmakhoz csapódtak olyan szélhámos homoszexuálisok is, akik terápia helyett különféle visszaéléseket követtek el, páciensekkel viszonyt kezdtek stb.

Néhány ex "Exodus-aktivista" nyilatkozata[szerkesztés]

2007-ben az Exodus International három ex vezetője (köztük Michael Bussee, az Exodus International egyik alapítója) miután a meleg életet választották kifejezték közös nyilatkozatukban, hogy kiábrándultak volt az Exodus társaság eszméiből Los Angelesben sajtóértekezleten kért bocsánatot a melegektől, utólag úgy gondolják jóhiszeműen cselekedtek, mégis hamis illúzióikkal magányt, szégyent és félelmet okoztak azoknak a melegek életébe, akik elhitték, hogy imával és lelki gyakorlatokkal mindenki számára garantált a heteroszexuálissá való átalakulás.[1]

A pszichológiai/pszichiátriai szakirodalom kritikái[szerkesztés]

A jelentős pszichológiai, pszichiátriai, orvosi szakirodalom a modern ex-homoszexuális-mozgalmakat teljes mértékben elítéli. Az amerikai pszichiátriai társaság kifejezetten károsnak és néhány szempontból veszélyesnek tartja. Az orvosi szakirodalom a homoszexuálisok teljes megváltozásának tudományos bizonyítékainak (tudományosan ellenőrzött kísérletek) hiányára hivatkozik. Valamint érvelésük szerint a homoszexuálisoknak nem kellene pusztán a társadalom nyomásának hatása miatt változniuk. Egyszerűbbnek és konstruktívabbnak vélik azt, hogy inkább segítsék pácienseiket homoszexualitásuk elfogadásában, valamint a homoszexualitás miatti szociális hátrányok, társadalmi ellenszenv, esetleges magányosság által kiváltott krízisek elviselésében.

Ellentétek, eltérő nézőpontok[szerkesztés]

Az ellentét gyökerei általában a vallási és tudományos gondolkodásmódban, eltérő életfilozófiai felfogásokban gyökereznek.

 • Keresztények-nem keresztények, motiváció

A keresztény ex-homoszexuálisok beszámolóik alapján nem a társadalom nyomása alatt, hanem hitelvi, lelkiismereti okokból, belső indíttatásból szeretnének változni, mert énidegennek vagy elfogadhatatlannak élik meg homoszexualitásukat. Viszont a pszichológiai/pszichiátriai szakrendeléseken gyakran jelentkeznek olyan homoszexuálisok, akik kizárólag a társadalmi nyomás hatására szeretnének változni.

 • Pszichológia-kereszténység :ideológiai, tanításbeli különbségek

Az ex-gay mozgalmak pszichológia szakirodalom ellenvetéseit, véleményeinek, kritikáinak okait az ex-gay aktivisták valamint a fundamentalista keresztények gyakran a pszichológia/pszichiátriai a humanisztikus, és liberális szellemiségében vélik felfedezni. A pszichológia érvei ellen nem csak az ex-gay mozgalmak lépnek fel, a pszichológia népszerű irányzatainak szellemiségével összeegyeztethetetlenek a keresztény fundamentalizmus bizonyos alaptanításával (pl önmegtartóztatás) is.

 • Változásra való motiváltság mértéke

A pszichoterápia sikerének alapvető feltétele az egyén változásra való motiváltsága. A szakirodalom érvként hozza fel a dokumentált – sokszor a változásra nem kellőképpen motivált – egyéneken végzett sikertelen terápiás próbálkozásokat. A sikeres esetekben hiányolják a jól ellenőrzött, vakon értékelt (elfogulatlan) kísérletek, hiányát.

 • A változás mértékének különböző értékelései

A szakirodalom és az ex-gay aktivisták a különböző mértékű változásokat gyakran máshogy értékelik. Előfordul ugyanis, hogy harmonikus heteroszexuális házasságban élő ex-gay egyéneknek nem szűnnek meg ugyan teljesen a homoszexuális gondolatai, érzései, ezek azonban énidegen visszatérő "kényszer-gondolatok"-ként jelentkeznek, gyakoriságuk és jelentőségük az egyén számára lecsökken, illetve kezelhetővé válik. A szakemberek kritikái szerint az ilyen fajta változás nem nevezhető a homoszexualitás megszűnésének, pusztán a szexuális viselkedés megváltoztatásának.

 • A tudományosan ellenőrzött kísérletek értékelésének nehézségei

A szakirodalom a sikeres terápiákról megjelent közlemények esetén sokszor megkérdőjelezi az egyén változás előtti homoszexualitásának valós voltát. A tudományosan kontrollált kísérleteknek azonban komoly módszertani nehézségei vannak: a terápiában részt vett homoszexuálisok eredeti homoszexualitását, valamint ennek változásának ellenőrizése sem, vagy csak nehezen lenne megvalósítható. A tudományos ellenőrzött kísérletek hiányában viszont a sikeres terápiák bejelentéseit a tudományos lélektan nem tekinti kellőképpen meggyőző erejűnek.

Prominens ex-gay személyek[szerkesztés]

 • Frank Worthen
 • Alan Chambers
 • Dennis Jernigan
 • Joe Dallas
 • Mike Haley
 • Randy Thomas
 • Sy Rogers
 • Rev. David Foster

Lásd még[szerkesztés]

 • Kereszténység
 • Homofóbia
 • Homoszexualitás
 • Szexuális orientáció
 • Vallás

Jegyzetek[szerkesztés]

Fordítás[szerkesztés]

 • Ez a szócikk részben vagy egészben a Ex-gay movement című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.


This article "Ex-gay mozgalom" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ex-gay mozgalom. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.