Zárcsere

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki

A zárcsere a nyílászárók és rácsok zárszerkezetének cseréjét jelenti, melyek a mechanikus védelmet hivatottak ellátni egy lakás, ház, üzlet vagy egyéb ingatlan védelme érdekében. A zárcsere célja minden esetben a rosszul működő zárszerkezet kiiktatása, valamint a mechanikus védelem megnövelése.

Zárcsere szituációk[szerkesztés]

Zárcsere szükséges azokban az esetekben, amikor a használatban lévő zár elromlik, zárhatatlanná vagy nyithatatlanná válik, tehát már nem alkalmas az eredeti funkciójának ellátására, nem képes a mechanikus védelmet ellátni.

Zárcsere szükséges akkor is, amikor a meglévő zár kulcsa elveszett vagy ellopták, hiszen ennek révén egy illetéktelen személy is hozzá juthatott a kulcshoz, amivel képes könnyedén behatolni az elzárt területre. Kevesen gondolnak arra, hogy zárcsere szükséges költözéskor is, amikor új lakást vagy üzlethelyiséget vesz valaki használatba, hiszen nem ismert tényező, hogy milyen személyek rendelkeznek kulccsal a használatban lévő zárhoz.

Amikor egy zár tökéletesen működik, de már nagyon hosszú ideje van használatban, érdemes zárcserét eszközölni, hiszen a technikai fejlődés ezt megköveteli. Ahogy a zárak technológiája fejlődik, úgy fejlődnek a betörési technikák, ezért ezzel lépést kell tartani, muszáj bizonyos időszakonként fejlettebb zárat alkalmazni a védelem érdekében.

Minőségi zárak[szerkesztés]

Zárcsere esetén minden esetben minőségi zárak kerüljenek felhasználásra, hiszen az olcsó zárak roppant módon megnövelik a betörés esélyét. Elég gyakori eset, hogy a takarékosság érdekében ügynököktől kerül megvásárlásra az olcsó zár, hiszen az nagyságrendekkel kevesebbe kerül, mint a szaküzletekben kapható zárak. Érdemes tudni, hogy az olcsó zárak minden esetben biztonsági rést jelentenek. Amikor a beépítésre kerülő zár nagyon olcsó, és nem szaküzletből kerül beszerzésre, akkor az általában nem felel meg az alapvető biztonsági kívánalmaknak, és a nyílászáró, általában a bejárati ajtó nagyon könnyen nyithatóvá válik kulcs nélkül.

A minőségi zárak kategóriájába tartozik a minőségi zárszerelés, ami hasonlóan fontos tényező a biztonság érdekében, mint a minőségi zár. Bár a zárszerelés olyan folyamat, melyet nagyon sok ember képes elvégezni, de a szakértő zárszerelés minden esetben sokkal biztonságosabb, még ha az nem is látszik kívülről. A házilag végzett zárcsere nem csupán egy szakember számára látható, hanem azok számára is, akik szintén jártasak a zárszerelésben, csak éppen a zárnyitás a specialitásuk, ezek az illetéktelen behatolók. A betörés elkerülése végett a minőségi zárcsere akkor tökéletes, ha a zár is jó minőségű, valamint a beépítés is szakértelemmel van elvégezve.

Biztonsági hengerzárbetétek[szerkesztés]

A biztonsági hengerzárbetétek másfél évszázada szolgálják a mechanikus védelmet, Linus Yale fejlesztette ki ennek első változatát, neki köszönhetjük a hengerzárat. Vannak részleges és teljes értékű mechanikai védelmet nyújtó zárak. A hengerzárbetét alapja, hogy a zárbetét belsejében rugókon nyugvó csapok találhatók, melyek olyan helyzetben vannak, hogy kulcs által nyithatóvá váljanak. A csapok különböző helyzetben állhatnak, és ezeknek a variációknak a száma határozza meg, hogy milyen fokozatú az adott zár biztonsága. Minél nagyobb a lehetséges variációk száma, annál fokozottabb a biztonság. Ahhoz, hogy részleges mechanikai védelemről beszélhessünk, legalább 10 000 variációt kell meghaladnia a kombinációk lehetőségének. A biztosítók is ezt a számadatot jelölik meg minimumnak ahhoz, hogy betörés ellen életbe lépjen egy adott biztosítás.

A záraknak van egy európai szabványa, mely szerint 1-5 között határozhatók meg a zárak biztonsági szintjei, attól függően, hogy mennyire képesek ellenállni egy adott támadásnak. A 3-4. osztályba sorolt zárak közepes védelmet nyújtanak, az 5. biztonsági szinttel meghatározott zárbetétek a fúrás, maghúzás, manipulációs nyitás mellett a zártörésnek is ellenállnak. A Yale hengerzárbetétekben három sorba rendezve található a 15 csap, mely 7,5 millió kombinációt tesz lehetővé, ezen kívül az első két csap acélból készül, ezzel a fúrásnak is ellenáll. Ez a zár biztosítja a teljes körű mechanikai védelmet.

Kulcs minősége[szerkesztés]

A kulcs minősége is igen sokat számít a zár biztonságának tekintetében. Egy felmérés szerint az embereknek majdnem a fele odaadta már legalább egyszer bejárati ajtajának kulcsát olyan embernek, aki nem tartozik a közvetlen környezetéhez, illetve nem lakja azt a lakást, amihez a kulcs tartozik. Ebből adódóan az adott kulcsról másolat készülhetett, ami ugyanúgy nyithatja az adott zárat, mint az eredeti kulcs.

A kulcs típusa nagymértékben meghatározza az adott biztonsági szintet. A tollas kulcsok nem tartoznak a magas biztonsági szintű kulcsok közé. Az alapvető biztonsághoz legalább fogazott kulcs szükséges. Nagyobb biztonságot jelentenek a lapon fúrt kulcsok, melyek masszívabbak, kopásállók, valamint nehezebben másolhatók. A legnagyobb biztonsági szintet azok a kulcsok jelentik, melyek másolás tekintetében korlátozva vannak. Ezek a kulcsok kizárólag kódkártyával és a kijelölt helyen másolhatók, így pontosan nyomon követhető, hogy mely személyek készítettek másolatot az adott kulcsról.

MABISZ ajánlás[szerkesztés]

A MABISZ egy betűszó, a Magyar Biztosítók Szövetsége rövidítése. A Magyar Biztosítók Szövetsége 1992-ben létrehozta a Vagyonvédelmi és kármegelőzési bizottságot (VKB) a vagyonvédelmi berendezések vizsgálatára. A bizottságban biztosítói, rendőrségi és műszaki szakemberek dolgoznak, akik tudásuk és tapasztalatuk révén képesek meghatározni egy zárszerkezet biztonsági fokozatát, és a megfelelőnek talált termékeket ellátják MABISZ Ajánlással, ami a vásárló számára egy könnyítés a vásárlás során. Minden felhasználó számára érdemes olyan zárat vásárolni, mely el van látva MABISZ Ajánlással.

A MABISZ Ajánlással rendelkező zár nagyon fontos a megfelelő biztonság érdekében, ám nem ez az egyetlen oka annak, amiért érdemes ilyen zárat vásárolni, amikor zárcsere válik aktuálissá. A legtöbb lakás biztosítva van betörés ellen is, így a lakók teljes biztonságban érzik magukat, holott ez a biztonság nem mindig valóságos. Egy esetleges betörés után nem minden esetben jár a biztosítási szolgáltatás (kártérítés), de a zárra a biztosítási szerződésben előírtaknak egyik garanciája lehet a megfelelő MABISZ Ajánlás.

A biztosítási szerződésben egészen pontosan leírásra kerül, hogy a szerződőnek (biztosítottnak) milyen biztonságtechnikai feltételeknek kell eleget tenni ahhoz, hogy a biztosítás megfelelő védelmet nyújtson. A legkisebb védelmet nyújtó alap biztosítás is megköveteli, hogy a zárszerkezet, a biztonsági zárbetét megfelelő minőségű legyen, megfeleljen a minimális mechanikai védelmi követelményeknek. A biztosítók szerint biztonsági zárszerkezetnek minősül a 10 000 variációs lehetőséget meghaladó, minimum 5 csapos hengerzárbetétes zárszerkezet, a minimum 6 rotoros mágneszárbetétes zárszerkezet, illetve a legalább 6 lamellás zárszerkezet, illetve minden a MABISZ VKB által Ajánlással ellátott zár. Amennyiben ezeknek nem felel meg a bejárati ajtóba beépített zár, akkor a biztosító a szerződés értelmében visszautasíthatja a kárigényre vonatkozó követelést, így egy betörés után semmilyen kártérítés nem illeti meg a felhasználót. Bármilyen okból is kerül sor zárcsere műveletére, ezekre a tényezőkre érdemes odafigyelni, nem érdemes takarékoskodni a zár és a zárbeépítés minőségén.

Források[szerkesztés]


This article "Zárcsere" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Zárcsere. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.