Vitéz id. Magassy Sándor életrajza

Innen: EverybodyWiki Bios & WikiMagassy Sándor (Felsőőr, 1897. augusztus 26. – Sopron, 1971. június 20.)

Édesapja: Magassy Sándor (r.kat.) községi jegyző volt. Szombathely környékéről származott. Édesanyja: Kajtár Ida (ev.) acsádi születésű. Házasságukból 5 gyermekük született: Géza, Sándor, Ida, Miklós és Aranka. Iskoláit Felsőőrött az ág. hitv. ev. elemi népiskolában, majd a felsőlövői (Oberschützen) ág. hitv. ev. főgimnáziumban végezte. Az I. világháborúban bátyjával együtt önkéntesként katonai szolgálatra jelentkezett. 1916-ban, 17 évesen hadi érettségit tett. Tiszti kiképzés után frontszolgálatra került, mint rohamista. Előbb Galiciában, majd az olasz fronton teljesített szolgálatot a Magyar Királyi és Császári 83. gyalogezred hadnagyaként. A háború befejeztével, 1918-ban beiratkozott az Ev. Teológiai Akadémiára Sopronban. 1923-ban szentelték lelkésszé. 1923-25 püspöki segédlelkész Szombathelyen, ezt követően 1927. elejéig előbb helyettes, majd megválasztott lelkész volt Csöngén (Vas megye). 1927. február 1-től a Soproni Evangélikus Líceum vallástanára lett. 1927. november 8-án házasságot kötött Kapi Vilmával. Öt gyermekük született: Katalin, Vilma, Sándor, Erzsébet és Magdolna. 1934. február 26-án megbízást kapott egyházi főhatóságától az újonnan épült Líceumi Diákotthon belső életének megszervezésére és igazgatására. Ezt a tisztét egészen 1944. december 6-ig, az épület lebombázásáig látta el. Ekkor semmisült meg szolgálati lakása is. Családjával a Szent Orsolya rend épületében kapott ideiglenes szállást. A fenyegető háborús veszély és Sopron Város Katonai Parancsnokságának kiürítési parancsa folytán 1945. március 28-án családostól külföldre (Bajorországba) menekült. 1945. október 13-án tértek haza. Igazolása után folytatta vallástanári munkáját még az iskolák államosítása után is. 1946/47-ben, a németajkú lakosság kitelepítése során lelkész nélkül maradt balfi evangélikus gyülekezet gondozásával, mint adminisztrátort bízta meg püspöke, melyet 9 hónapon át végzett vallástanári munkája mellett. 1952. januárjában minden előzetes értesítés és indoklás nélkül megvonták tanári fizetését, de munkavégzésében nem akadályozták. Munkaviszonya 11 hónap után rendeződött: az evangélikus egyház segédlelkészi státuszba vette. A fakultatív hitoktatás idején a város csaknem minden iskolájában tanított, ahol volt 10 hittanra beiratkozott tanuló. Emellett kisegítő lelkészi munkát is végzett a soproni evangélikus gyülekezetben. 1959-ben megromlott egészségi állapota miatt nyugdíjba vonult. 1971. májusában vese-elégtelenség miatt kórházba került, ahol 1971. június 20-án elhunyt. A soproni evangélikus temetőben helyezték örök nyugalomra.


This article "Vitéz id. Magassy Sándor életrajza" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Vitéz id. Magassy Sándor életrajza. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.