Szerződés megszűnése

Innen: EverybodyWiki Bios & WikiA szerződés megszűnik a szerződés teljesülésével, a szavatossági és a jótállási kötelezettségek tekintetében pedig azok teljesülésével. A szerződés megszűnik a teljesítés meghiúsulása miatti megrendelői elállással. Ha a Megrendelő szerint az átadott rendszer (alkalmazás) nem felel meg a szerződésben foglalt követelményeknek, akkor kérheti a Vállalkozótól a rendszer (alkalmazás) kijavítását. Ha ezt a Vállalkozó nem vállalja, vagy észszerű határidőn belül nem végzi el, akkor a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, a Ptk. 306. §-nak megfelelően. A Megrendelőt feltétel és indokolás nélküli elállási jog illeti meg a szerződéstől. Ha azonban a Megrendelő elállása nem indokolt, akkor megtéríti a Vállalkozó részére a vállalkozási díj arányos részét, beleértve a teljesítés előkészítésével felmerült költségeit is. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetében is fennmaradnak a titoktartásra vonatkozó rendelkezései.


This article "Szerződés megszűnése" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Szerződés megszűnése. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.