You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Szóbokor

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki


A szóbokor nyelvtani szakkifejezés, az egy szógyök köré szerveződő szavak csoportját, bokrát jelenti.

A szóbokorba szerveződő szavakat jelentésbeli és hangalakbeli hasonlóságuk kapcsolja össze. A szóbokrok egy-egy elvontabb jelentéskör köré csoportosulnak. A finom hangalakváltozások követik a jelentésváltozásokat. Így a nyelv mintegy összefüggő hálózatot képezve írja le a világot, és föltárja annak összefüggéseit.

A gyökök és szóbokraik további nagyobb csoportokba sorolhatóak. Szintén jelentés és hangalakbeli egyezések alapján beszélhetünk gyökcsaládokról, vagy más néven gyökbokrokról.

A gyökcsaládok elnevezésére, megkülönböztetésére – a hasonló gyökökből kivonva a közös nevezőt – alkotjuk a teremtő gyököket. Teremtő gyök, mivel ebből születnek a gyökök, amelyeket éppen ezért fiagyököknek is szoktunk nevezni. Valójában azonban ez a leszármazás csak elméleti, nem a szavak kialakulásának tényleges folyamatát jelzi.

Egypár fontosabb szóbokrunk[szerkesztés]

 • EGY teremtő gyök (mássalhangzós gerinccel rendelkező, egyszótagú szógyökökből álló szóbokor): EGY (magyar gyök) egy, egyetlen, egyezmény, egyed, egyén, egyedül, egység, egyenlő, mindegy, kiegyezés, elegy stb. EG (magyar gyök) ég, egész, egészség, -eg képző: összeg (egybe összesített), köteg (egybe kötött), tömeg (egybe tömörült) stb.
 • SZER gyök: szeret, szeretet, szerel, szerelem, szerelmes, szerez, szerzet, szerzetes, szerszám, szerény, szerkeszt, szerencse, szerep, szerepel, egyszer, egyszersmind, szerint, gyógyszer, stb.
 • K-R teremtő gyök : kar, kar-ika, kar-ima, kar-ám, KER (magyar szógyök), ker-ek, ker-ül, ker-ít , ker-ing, kér-eg, ker-es, KOR (magyar szógyök), kor-ong, kor-c , kor-lát, KÖR (magyar szógyök), kör-ös, kör-öz, kör-ny , kör-nyez , kör-ül, KUR (magyar szógyök), kur-itol, kur-kál.
 • FOG: fogad, fogadó, fogadós, fogás, fogadalom, fogalmaz, fogalom, fogan, foganatosít, fogantyú, fogas, fogdos, fogékony, fogház, foghegyről, foglal, foglalkozás, foglaló, fogó, fogócska, fogoly stb.
 • KÖZ: közel, közelebb, közelít, közeleg, közül, közép, közepes, közöd, közös, közeg, közösül, közösködik, közösség, közönség, közönséges, között, közöl, közvetett, közvetlen, ütköz, ütközet, megütközik, stb.
 • TUD: tud, tudás, tudva, tudomás, megtud, tudákol, tudálékos, tudakozik, tudós, tudomány, tudatlan, tudta (pl. tudtára ad), megtudakozik, stb.
 • JEL: jel, jeles, jelez, jelöl, jelzés, jelzet, jellem, jellemes, jellemző, jelleg, jellegzetes, jelent, bejelent, kijelent, feljelent, jelentés, jelentőség, jelen, jelenlét, jelző, megjelenít, stb. Hasonló ehhez: JEGY - jegy (valaminek jegye, pl csillagjegy, anyajegy), jegy (belépőjegy), jegyes, jegyzet stb.
 • KAP: kap, bekap, megkap, felkap, elkap, kapu, kapus, kapar, kapa, kapzsi, stb.
 • SZAB: szab, szabó, szabad, szabadít, kiszabadít, felszabadít, szabadul, kiszabadul, megszabadul, felszabadul, elszabadul, szabadság, megszab, kiszab, szabdal, szablya, szabados, szabatos, szabály, szabályoz stb.
 • ÉR(teremtő gyök, főgyök): ér (ige), ér (kis patak), ér (verőér), elér, kiér, megér, felér, ÉRD (algyök) érdem, érdemes, érdek, érdekes ÉRV (algyök), érvel, érvény, érvényes, ÉRT (algyök), értelem, értelmes, érték, értékes, érez (ÉRZ algyök), érzelem, érzés, érzelmes, ERED (algyök), eredet, eredmény, eredményes stb.

A szóbokor jelentősége az alternatív elméletekben[szerkesztés]

A nyelvcsaládos, hangtörvényes nyelvészet alternatíváiban a szóbokor a grimmi hangtörvények más irányú értelmezését teszi lehetővé.

Ezek szerint az eredetileg poliszemantikus szógyök a Grimm-törvénynek megfelelő hangzóváltozásokon megy át, de ezt nem időbeni, egzakt és rekonstruálható fejlődéssel teszi, hanem a lehetőségek kihasználásával (a hangzók átalakulásával) a gyök jelentését finomítja, pontosítja, esetleg elvonatkoztatja és más kifejezésekhe használja fel. Az alternatív elméletekben tehát a grimmi törvények szemantikai szerepet kapnak.

Néhány példa a szóbokrok hangtörvényes viselkedésére:

 • a kör: kör-karika-kerít-kert-kerék-kerek-király-korong-korona-körte-köröm-kürt-kurta-kar-kereplő, gördül-gurul-görbe-görcs-gyűrű, húr-hurok-horog-hordó-hurka - eddig a szókezdő hang grimmi változatossága. Azonban ettől eltérő hangváltozás is megfigyelhető ugyanebben a szóbokorban: a far, forog, ferde, fúr, pörög, pereg szavak szintén körmozgással, vagy köralakkal kapcsolatos szavak.
E szóbokor kifejezetten nemzetközi (vándor) szógyökre épült: Kör (ahol a jelentés nincs kiírva, ott kör) – sumér ḫ.r (poliszemantikus, egyik jelentés-csoportja kör, körbe, stb.), gur, kur (= hajlít, görbít, teker), gar és kar (= bekerít, keret), kurkur (= görbít, görbület),[1] héber kikkar (= korong), etruszk carsi (= korsó), perzsa gard (= körforgás), óind čŗt-kŗt (= fonni és csomózni),[1] tibeti khor, khorlo (= kerék), tadzsik gurd, görög kirkosz (= kör, karika),[2] gurosz (= kerek, guruló)[1] és gyro (= teker, csavar),[1] kyrte (fonadék),[1] latin circulus[2] és circum (körben, valamint corona, carica, curvus, gyrus, cratus, stb.), currit (= keresztül), currus (= szekér – „kerekes”), gurges (= görgeteg), gót gard (= karám), angol circle (továbbá car, curved, stb), német Kreis, Schraube (= csavar), ófelnémet Gurtil (= öv)[1] és Hurd (= fonadék), orosz krug, török küre (= gömb[2] és tekerle (= kerék), ujgur xar,[2] osztják korek (= kerek),[2] finn keri (= kerület) kiereä (= kerek),[2] vogul ker (= körüljár),[2] mongol kürdü, gurbaji (= tekeredik, csavarodik, görbül)

Bírálat[szerkesztés]

A szóbokor-elmélet a modern nyelvtudomány szerint csak távolról érintkezik a nyelvészettel, inkább a költészet és a kreatív nyelvi játékok világába tartozik. Nádasdy Ádám nyelvész 2020-as könyvében részletesen cáfolja az ebben a cikkben fent kifejtetteket.[3]

Nádasdy szerint a fenti példák közül például a fog nyelvészeti értelemben nem gyök, hanem tőszó, amihez a magyar nyelvtani szabályok szerinti képzőket lehet ragasztani. További jelentős hiba, hogy a fog igéhez (=manysi pugi) kapcsolja a cikk a fog főnevet (testrész, =manysi ponk), illetve származékait is, pedig a két szó jelenlegi egyformasága pusztán véletlen homonímia.[3]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Közli: Götz László - Keleten kél a Nap
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Közli: Sára Péter: Ősi szavaink nyomában
 3. 3,0 3,1 Nádasdy

Források[szerkesztés]

 • P. Anton Deimel: Šumerisches Lexikon, 1928/'30/'32/'33/'47. Róma: https://web.archive.org/web/20090123021636/http://terembura.uw.hu/deimel/deimelkezd.html
 • P. Anton Deimel: Akkadisches-Šumerisches Glossar, 1937. Róma
 • P. Anton Deimel: Šumerisches-Akkadisches Glossar, 1934. Róma
 • René Labat: Akkád epigráfia, 1952. Párizs
 • Wolfram von Soden: Akkadisches Handwörterbuch, 1965. Wiesbaden
 • Arno Poebel: Grundzüge der Sumerischen Grammatik, 1923. Rostock
 • Adam Falkenstein: Grammatik der Sprache Gudeas v. Lagaš, 1949-50. Róma
 • Nádasdy: Parancsfájl-hiba: nincs „CitLib” modul.


This article "Szóbokor" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Szóbokor. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[szerkesztés]