Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Sárospataki Wass Albert Kör

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki


Az egyesület zászlója.

A Sárospataki Wass Albert Kör sárospataki székhelyű civil szervezet, melyet 2015-ben vett nyilvántartásba a Miskolci Törvényszék. Az egyesület az alapszabálya preambuluma szerint „önkéntes szerveződésen alapuló, a nemzeti hagyományokat és az elődök munkásságát tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló patrióta civil szervezet. Tevékenységét a magyarság és Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében fejti ki.”[1]


A Sárospataki Wass Albert Kört az alábbi célok megvalósítására alapították:

A) Gróf Czegei Wass Albert (1908-1998), a XX. századi magyar irodalom kiemelkedő alakjának, a méltatlanul feledésben tartott, életében a román és a magyar hatalom által koncepciós per alapján megtagadott Baumgarten-díjas erdélyi írófejedelem emlékének ápolása, életének és műveinek hiteles bemutatása.

B) Az író szellemi hagyatékának méltó továbbvitele, a keresztény szellemiség és a magyar hagyományok ápolása, a nemzeti értékek közvetítése.

C) Kapcsolattartás a Wass Albert emlékét ápoló személyiségekkel és szervezetekkel.

D) Wass Albert munkássága, valamint a hasonló erkölcsi és szellemi példaképek bemutatása és megismertetése a fiatalokkal és – tágabb körben – valamennyi korosztállyal.

E) A határon túli magyarsággal, annak szervezeteivel, intézményeivel való kapcsolattartás, a nemzeti összetartozás érzésének erősítése, a nemzeti elkötelezettség megerősítése.

F) Sárospatak szellemi, kulturális életében és közéletében való részvétel, a város szellemi és kulturális értékeinek megőrzése, gondozása és továbbörökítése.[2]

21. oldal, WA est, díszoklevél.2018.jpg


Vezető tisztségviselők:

Az egyesület elnöksége 2020-tól:

Tarnavölgyi László elnök

Demeter Péter alelnök

Lencsés Anna elnökségi tag

Az egyesület elnöksége 2015-2020:

Tarnavölgyi László elnök

Demeter Péter alelnök

Fink Nándor elnökségi tag[3]


A 2018-ban a Wass Albert Emlékévben megjelent Örökségkönyvben is helyet kapott - számos más szervezet mellett - az egyesület:[4]

2018-ban kiemelten emlékeztek tisztelői Wass Albertre a születésének 110. és a halálának 20. évfordulója alkalmából. A kettős évforduló kapcsán meghirdetett emlékévben jelent meg az író hagyatékát feldolgozó Örökségkönyv, mely számos, Wass Albert emlékét ápoló személynek és szervezetnek biztosított publikálási lehetőséget. A Wass Albert emlékezetét feltáró vaskos kötetben sok más szervezet mellett a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) is helyet kapott, bemutatva saját tevékenységét. A könyvet országos bemutató körút során ismertették meg az olvasókkal. Az egyik ilyen emlékestre és könyvbemutatóra az egyesület szervezésében Sárospatakon került sor 2018. szeptember 21-én. A rendezvény keretében adta át az egyesületnek Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke, az emlékév főszervezője, az Örökségkönyv főszerkesztője azt a díszoklevelet, amellyel a SWAK tevékenységét, illetve Wass Albert emlékének ápolását ismerte el a Panoráma Világklub és az erdélyi Czegei Wass Albert Alapítvány.

Kiállás Székelyföld önrendelkezése mellett:

A Sárospataki Wass Albert Kör évek óta szimpátiatüntetést szervez március 10-én a székely szabadság napján. A demonstrációval a Székelyföld önrendelkezése mellett áll ki a szervezet. A 2019-ben megtartott szolidaritási gyűlésükről az országos közszolgálati M1 csatorna élőben tudósított a sárospataki Wass Albert parkból.[5]

Adománygyűjtés kárpátaljai magyarok javára:

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) évek óta gyűjt karácsonyi pénzadományt kárpátaljai (beregdédai) rászoruló gyermekes magyar családok megsegítésére. Az egyesület tevékenységei közül ez nyúlik vissza a legrégebbi múltra. Tavaly év végén a koronavírus-világjárvány ellenére minden korábbinál nagyobb összeg, 423.000 forint gyűlt össze.[6]


Az elmúlt évek kiemelkedő programjai:

Az elmúlt években több kiemelkedő programot valósított meg az egyesület a Nemzeti Együttműködési Alaptól sikeres pályázatok révén elnyert forrásból, ill. közcélú adományokból.

- 2017-ben emléktáblát állítottak a Gulágra hurcolt sárospataki áldozatok tiszteletére. A városháza bejárata mellett található emléktáblánál meghívásukra Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke mondott avató beszédet 2017. február 24-én. Kutatásokkal, forrásokkal igazolt tény, hogy a második világháború végén, illetve közvetlenül utána a Vörös Hadsereg sárospataki polgárokat is elhurcolt a Gulág táboraiba. A sárospataki áldozatok emlékhelyének megteremtése régóta időszerű volt, hogy a leszármazottak, a rokonok és az utókor végre méltó módon leróhassa kegyeletét a mára csaknem elfeledett áldozatok emléke előtt. Ezért is vállalta fel a kezdeményezést az egyesület, amely azóta minden éven november 25-én a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emléknapján megemlékezést tart az emléktáblánál.

- Szintén 2017-ben új síremléket állított a civil szervezet Becker András emlékére. Becker András gazdálkodó, első világháborús huszárőrmester a város mártírja, a nemzeti ellenállás hőse, akit 1919-ben a vörösterror rémuralma idején végeztek ki különös kegyetlenséggel. Becker András a rend helyreállítása érdekében lépett fel, letartóztatták, majd jogvégzettség nélküli „bírái” halálra ítélték. Nyomban felakasztották a sárospataki városháza kapujának vasrácsára 1919. április 7-én. Becker András kivégzésekor összeterelték a lakosságot és kényszerítették, hogy végignézze a kegyetlen kivégzést, amelynek más célja nem volt, mint a megfélemlítés és az elrettentés. Tragédiáját Váry Albert is feldolgozta A vörös uralom áldozatai Magyarországon címmel először 1921-ben megjelent művében. Nem engedték számára a végtisztesség megadását, a temető árkában földelték el, sírhelyét akkor kapta, amikor rehabilitálták. Síremléke az évtizedek alatt felújíthatatlan állapotba került. A Sárospataki Wass Albert Kör nagyobb részt a Magyar Országgyűlés elnökének közcélú adományából új, tartós és impozáns gránit sír­emléket emelt a római katolikus temetőben a ravatalozó előtt. Ünnepélyes avatására 2017. november 28-án került sor.

- 2019-ben felújította az egyesület a sárospataki születésű Deseő László vezérőrnagy családi sírhelyét. A sárospataki református temetőben dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr mondott avató beszédet 2019. június 28-án. Deseő tábornok úr 1948. június 25-én hunyt el a Moszkva melletti krasznogorszki hadifogoly tábor kórházában. Több évtizedes sikertelen nyomozás után 1993 végén megtalálták a mártír tábornok sírját, majd földi maradványait 1994. június 11-én szülővárosában helyezték örök nyugalomra.

- Az egyesület 2020-ban országzászlót állított a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján. Az emlékmű avatására 2020. június 4-én került sor a Wass Albert parkban megtartott városi megemlékezés keretében. A trianoni országcsonkítás máig ható fájdalommal tölti el a magyar embereket és ennek az érzésnek az elmúlt évtizedek alatt sokféleképpen adták jelét. Egyike ezeknek az országzászló állítása, mely a küzdelmet, a bele nem nyugvást és a reményt jelenti. Ugyanis az országzászló mozgalom létrehozója a trianoni fájdalom volt, s azon a felismerésen alapult, hogy az ugyanazon nemzethez tartozók összetartozása megmarad akkor is, ha a közösségeket mesterségesen meghúzott, az etnikai szempontokat figyelembe nem vevő határok választják el egymástól.[7]

Ételosztás a sárospataki rászorultaknak:

A Sárospataki Református Egyházközség Missziói Bizottsága szervezésében évek óta részt vesz az egyesület a sárospataki rászorultakat segítő téli ételosztásban a piacon. Az adománygyűjtés mellett ez a másik fontos jótékony célú akciója a kulturális, közművelődési, közéleti és karitatív tevékenységet végző civil szervezetnek.[8]

Wass Albert Hamburgban élő fia, Endre 2020-ban levélben gratulált a Körnek ötéves évfordulója alkalmából és köszönte meg édesapja szellemi és irodalmi örökségének ápolását, az egyesület által kifejtett tevékenységet:

Kedves Wass Albert Kör és Tarnavölgyi László elnök úr!

Tisztelettel és szeretettel küldöm üdvözletemet magam és testvéreim nevében, a Wass család köréből.

A Czegei Wass Alapítvány közgyűlésén, amikor együtt voltunk, beszéltünk a sok szép programról, melyet a Sárospataki Wass Albert Kör az öt éve során megvalósított és üdvözöljük a szép tervüket, az országzászló állítást a Trianoni emlékezés 100. évfordulóján. Családunk nagyra becsüli a Kör vezetőinek és tagjainak hűségét és a szorgalmas kitartást, mellyel öt év óta ápolják édesapánk, Wass Albert szellemi és irodalmi örökségét.

Örömmel olvastam a beszámolót, hogy nemcsak helyben rendeztek programokat, de a Kárpát-medence több pontjára is eljutottak – Erdélybe, Felvidékre és Kárpátaljára – és az elszakadt területeken élő honfitársaikat támogatták. Ezek a találkozók fontosak, ahogy Wass Albert is küldetésének tekintette a kapcsolatok építését és a közösségteremést a magyarok között már Erdélyben, Németországban és Észak-Amerikában is. Büszkék vagyunk arra, hogy nemcsak irodalmi estekkel, hanem történelmi megemlékezésekkel is erősítik a múlt értékes örökségét. Mind a magyar hősök, mind a helyben élt példaképek tiszteletének az ápolása is a közösség megmaradását és a jövőt segíti. Bízunk abban, hogy egyszer személyesen is találkozhatunk.

Wass Albert író családjának nevében további hűséges kitartást kívánunk ebben a példás összefogásban. Gratulálunk és sok sikeres évet kívánunk a Wass Albert Kör számára.

Hamburg, 2020. március 16.

Tisztelettel: Wass Endre[9]

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. A Sárospataki Wass Albert Kör jubileumi kiadványa, Sárospatak, 2020 október, 4. o.
  2. A Sárospataki Wass Albert Kör jubileumi kiadványa, Sárospatak, 2020 október, 4. o.
  3. A Sárospataki Wass Albert Kör jubileumi kiadványa, Sárospatak, 2020 október, 2. o.
  4. http://erdelyikonyv.hu/shop/image/cache/catalog/r%C3%B6ks%C3%A9gk%C3%B6nyv%20-%20C%C3%ADmlap-500x500.jpg
  5. https://sarospatak.hu/2019/03/11/szimpatiatuntetest-tartottak-a-szekely-szabadsag-napjan/
  6. https://sarospatak.hu/2020/12/30/rekordosszegu-adomannyal-segitheti-a-swak-iden-a-karpataljai-magyarokat/
  7. A Sárospataki Wass Albert Kör jubileumi kiadványa, Sárospatak, 2020 október
  8. A Sárospataki Wass Albert Kör jubileumi kiadványa, Sárospatak, 2020 október, 24. o.
  9. A Sárospataki Wass Albert Kör jubileumi kiadványa, Sárospatak, 2020 október, 27. o.; a levélről beszámolt a Borsod Online megyei hírportál is: https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/jubileumi-koszontes-a-wass-csalad-neveben-4172202/


This article "Sárospataki Wass Albert Kör" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Sárospataki Wass Albert Kör. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.