You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

A magyar kormány intézkedései a gazdasági válsággal kapcsolatban 2008. október 2. és 2008. december 5. között

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki

Ez a cikk a második Gyurcsány-kormány intézkedéseit sorolja fel a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság első két hónapjában.

Intézkedések időrendben[szerkesztés]

2008. december 5.[szerkesztés]

Uniós források bevonásával 100 milliárd forintos forgóeszközhitel-programot indít jövő év elején a kormány a Magyar Fejlesztési Bankkal és a Takarékszövetkezetekkel, amit a vállalkozások például anyagvásárlásra, árukészletek feltöltésére használhatnak fel. A miniszterelnök a Vállalkozók Napján bejelentette, hogy a kormány a következő másfél évben 2000 milliárd forintot szán beruházás-élénkítésre.

2008. december 3.[szerkesztés]

A gazdasági csúcson bejelentett 1400 milliárd forintos válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag részeként a kormány a jelenlegi 450 milliárd forintról 900 milliárd forintra növeli a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. állami viszontgaranciával nyújtott garanciakeretét. Szintén a csomag részeként 50 milliárd forintos keretet biztosít a kormány a kis- és középvállalkozások hitelezésére a Magyar Fejlesztési Bank pénzeszközeiből és az uniós forrásokból. A kereskedelmi bankok részvételével hamarosan induló programban 10-100 millió forint hitelt vehetnek fel kedvező kamattal a vállalkozások.

A kormány emellett a munkahelyek megszűnése miatt a kistérségekben jelentkező problémák kezelésére 20 milliárd forintos alapot hoz létre uniós forrásból, ehhez azonban még az unió jóváhagyása is szükséges. Összességében az európai uniós, illetve a Munkaerőpiaci Alapból származó források felhasználásával és járulékkedvezmények nyújtásával 100 ezer munkahely megőrzéséhez és 20 ezer új létrehozásához teremti meg a kormány a fedezetet.

2008. december 1.[szerkesztés]

A közszféra szakszervezeteivel folytatott megbeszélést követően Csizmár Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára elmondta: a kormány vállalja, hogy jövőre kompenzálja a közszféra 13. havi járandóságának kiesését, erre összesen 112 milliárd forintot különített el.

2008. november 25.[szerkesztés]

Az Országgyűlés 8300 milliárd bevétellel és 8961 milliárd forint kiadással, 660 milliárd forint hiánnyal elfogadta a kormány által benyújtott költségvetés fő számait. A Parlament döntött a 13. havi nyugdíj 80 ezer forintban való maximálásáról is.

2008. november 21.[szerkesztés]

A kormány a kőolaj világpiaci kialakult kedvező folyamatokat és a társadalompolitikai tényezőket is figyelembe úgy döntött, hogy január elsejétől nem emeli a földgáz közüzemi árát. Jövőre nem változik a gázár- és távhőtámogatás mértéke és az abban részt vevők köre sem. A Robin Hood adó elfogadása lehetővé teszi, hogy a háztartások mintegy kétharmada a jövőben is változatlan mértékű támogatást kapjon.

Veres János pénzügyminiszter bejelentette, hogy jövőre megkezdődhetnek a tárgyalások Magyarországnak az ERM-II. árfolyamrendszerbe, vagyis az euró előszobájába való belépéséről.

A tárcavezető szerint az EU által nyújtott 6,5 milliárdos hitel első részletét még idén decemberben, az IMF készenléti hitelkeretének első hányadát pedig jövő év első negyedévében hívja le hazánk. Ebből az ország lejáró deviza-adósságát lehet kiváltani a piaci hitelnél kedvezőbb kamatozással.

2008. november 20.[szerkesztés]

A gazdasági válságövezetek kezeléséért felelős kormánybiztosnak kérte fel Tukacs Istvánt a kormányfő, a képviselő december 1-jétől tölti be a pozíciót. A kormánybiztos a munkahelyek megőrzésével kapcsolatos feladatokért felelős, elsősorban a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került területeken.

Megszületett a megállapodás az Európai Unióval, amelynek értelében a közösség 6,5 milliárd euró összegű középtávú pénzügyi támogatást nyújt a magyar kormány pénzügyi és gazdaságpolitikai programjának megvalósításához, illetve a fiskális konszolidáció folytatásához. A hitel két évig áll hazánk rendelkezésére, és négy részletben hívható le.

2008. november 18.[szerkesztés]

Munkahelyteremtésre fordítják az állami vállalatok vezetőinek idei prémiuma felét, illetve az egész jövő évi összeget, összesen több mint kétmilliárd forintot. A döntés 250 állami cég 450 vezetőjét érinti, akiknek egy, az Államkincstárnál vezetett számlára kell utalniuk az összeget.

A kormány ebből 6-700 millió, jövőre pedig 1,5 milliárd forintot vár, amit munkahelyteremtésre fordítható. Az összegből kb. 600 embernek lehet munkát adni, ők erdőtelepítéssel foglalkoznak majd.

2008. november 13.[szerkesztés]

Gyurcsány Ferenc kezdeményesére Gazdasági Csúcsot tartottak az öt parlamenti párt képviselői és a társadalmi partnerek a Parlament épületében.

A Csúcson Bajnai Gordon gazdasági és fejlesztési miniszter bejelentette, hogy a következő két évben a vállalkozások 1400 milliárd forint direkt támogatáshoz jutnak, a kis- és középvállalkozások gazdaságélénkítési programja pedig 2300 exportőr vállalkozás számára jelent közvetlen támogatást, hitelgaranciát és kamattámogatást.

A kormány az uniós forrásokból és a Munkaerő-piaci Alap meglévő intézkedéseiből térségi válságkezelő alapokat hoz létre; a munkahelyek megőrzése érdekében járulékkedvezmények biztosítását javasolja; a Magyar Fejlesztési Bank forrásainak bevonásával hitelhez juttatja a kereskedelmi bankokat, hogy azt tovább hitelezzék a kis- és középvállalkozóknak; a jelenlegi magas kamatok miatt az uniós programok átrendezésével kamattámogatást biztosít; az uniós források átcsoportosításával megnöveli a vállalkozások számára rendelkezésre álló támogatási forrásokat; a hátrányos helyzetű térségek fokozott támogatása érdekében a támogatásintenzitás növelését javasolja, így a hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások egyes pályázati források esetében akár a tervezett összköltség 70 százalékát is megkaphatják. Nemcsak a támogatásintenzitás, hanem a felvehető előleg összege is nőhet, akár a támogatás 40 százalékát is elérheti. Az uniós támogatásokból a jövőben munkahelymegtartás érdekében is támogatástokhoz lehet jutni. Szintén a kis- és középvállalkozások forráshoz jutását segítik a jövőre meghirdetendő úgynevezett „automatikus pályázatok”, ahol akár 50 millió forinthoz is juthat egy cég, egy rendkívül gyors – pár hetes – átfutási folyamatot követően.

2008. november 11.[szerkesztés]

A miniszterelnök részt vett a magyar gazdaság 70 legnagyobb befektetőjét tömörítő Befektetői Tanács ülésén, ahol ismertette a kormány javaslatát, amelytől az állam megbízható fizetési készségét növekedését várja. Eszerint amennyiben az állam a jövőben nem fizet időben a partnereinek, akkor - a gazdasági élet más szereplőihez hasonlóan – az összeget késedelmi kamat fogja terhelni.

2008. november 7.[szerkesztés]

Kilenc hitelintézet írta alá a kormány és a kereskedelmi bankok által kötött, a devizahitelesek terheinek csökkentéséről szóló megállapodást. A megállapodást aláíró bankok vállalják, hogy bizonyos feltételek mellett lehetőséget adnak a törlesztő részletek mérséklésére a törlesztési időszak meghosszabbításával; a devizaalapú kölcsön forinthitellé alakításakor nem számítják fel az átváltásnál felmerülő díjakat, és az önhibáján kívül nehéz helyzetbe került adósok esetében sor kerülhet a törlesztés átmeneti könnyítésére. A bankok rugalmasan kezelik a devizaalapú kölcsönök előtörlesztését is.

2008. november 6.[szerkesztés]

A pénzügyminiszter és a jegybankelnök bejelentette, hogy a hazánk számára biztosított 20 milliárd euró (hozzávetőlegesen 5300 milliárd forint) értékű hitelkeretből 600 milliárd forint banki mentőcsomagként szolgál majd. A két tételből álló csomag egyik fele a legalább 200 milliárdos szavatolótőkével rendelkező bankok tőke-megerősítésére szolgál jövő év január 31-ig, a másik tétel pedig egy garanciaalapot formál majd, amelyet 2009. december 31-ig használhatnak fel a bankok.

2008. november 3.[szerkesztés]

Csökken az év végi jutalom a tárcáknál és a háttérintézményeknél

Gyurcsány Ferenc aláírta azt a rendeletmódosítást, amely a minisztériumokban, illetve a kormányhivatalok központi szerveinél meghatározza az idei év végi jutalmak keretösszegeit, nagyságát. A teljesítményértékelési rendszer öt kategóriába sorolja a dolgozókat. A rendeletmódosítás szerint a két legmagasabb, a "kivételes" és a "magas szintű" értékelési kategóriát összevonják és változik a maximálisan adható jutalom összege. Idénre csak az éves illetmény legfeljebb 12 százaléka adható jutalomként.

A miniszterelnök gazdasági csúcsot kezdeményezett

Parlamenti napirend előtti felszólalásában Gyurcsány Ferenc miniszterelnök gazdasági csúcsot kezdeményezett a parlament gazdasági bizottságának keretei között, hogy egyeztessék a gazdaság válság hatásainak csökkentéséről szóló programokat és készítsék elő a szükséges döntéseket. A kormány üdvözölné, ha ezen a csúcson részt vennének a társadalmi partnerek, a munkavállalók és a munkáltatók, a kamarák képviselő, a parlamenti frakcióvezetők, valamint a parlamenti pártok vezetői. A csúcson a kormány alapjavaslatként 1000 milliárd forintos válságkezelő-, gazdaságélénkítő csomagot mutat majd be, és azt kéri a társadalmi és politikai partnerektől, ők is mutassák be saját javaslataikat.

2008. október 30.[szerkesztés]

Jövőre nem lesz prémium az állami cégek vezetőinek

A miniszterelnök az Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács rendkívüli ülésén kérte a tanácsot, hogy az állami vállalatok körében az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját 10 százalékkal csökkentsék, illetve hogy az állami cégek vezetői az idei évre eddig ki nem fizetett jutalmak, prémiumok felvételéről mondjanak le. A jövő évre vonatkozóan a kormány arra utasítja a Vagyongazdálkodási Tanácsot, hogy 2009-re vonatkozóan ne vállaljon prémium-, és jutalomfizetési kötelezettséget az állami vállalati vezetői körben.

A kormányfő megkérte a tanácsot arra is, utasítsa a vállalatvezetőket olyan üzleti terv elfogadására, amely a lehető legszélesebb körben megőrzi a foglalkoztatás mai színvonalát.

2008. október 29.[szerkesztés]

A határozott magyar intézkedések biztosították, hogy az ország kivételes szintű forrásokhoz férhet hozzá. A Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Világbank és az Európai Unió döntése alapján Magyarország 25,1 milliárd dolláros gazdasági mentőövet kap.

Új jövő évi adócsomagot terjesztett be a kormány a parlamentnek. Az előterjesztésben főként az egyszerűsítést szolgáló döntések kaptak helyet.

A miniszterelnök tévéinterjújában megerősítette a pénzügyi válság okozta gazdasági visszaesést megelőzendő kormányzati intézkedéseket, közte a közszféra bérbefagyasztását, illetve a 13. havi nyugdíj szabályainak változását.

2008. október 28.[szerkesztés]

Ötpárti egyeztetés[szerkesztés]

A kormányfő ötpárti egyeztetésen számolt be a Valutaalappal folytatott tárgyalásokról, és ismertette a kormány kiadáscsökkentő javaslatait. A kabinet a korábban tervezett 3,2 százalékos hiányt 2,6 százalékra javasolja csökkenteni.

A miniszterelnök által bejelentett stabilizációs és növekedési javaslatok[szerkesztés]

A kormány már korábban bejelentette, hogy befagyasztja az állami vezetők jövedelmét. A kormány arra utasítja a Nemzeti Vagyonkezelőt, hogy csökkentse az állami vállalatok igazgatótanácsaiban, felügyelő bizottságaiban ülő tagok tiszteletdíját, valamint az állami vállalatok vezetőinek a következő évben ne fizessen jutalmat, prémiumot, 13-ik vagy további havi juttatást. Valamennyi olyan lakossági tájékoztatási kiadást le kell állítani, amely nem áll közvetlen kapcsolatban a következő hónapokban meghozandó fontos és az ország számára életbevágó döntésekkel. A központi közigazgatásban a le kell állítani valamennyi autó, telefon és bútorbeszerzést. A költségvetés nem tud kötelezettséget vállalni a közszféra jövő évi jövedelmeinek növelésére, illetve 13-ik havi bér automatikus kifizetésére. A kormány elsősorban a közszférában a munkahelyeinek megőrzésére koncentrál vagyis arra, hogy a rendelkezésre álló bértömegből minél többen dolgozhassanak. A 13. havi nyugdíjat azok kapnák, akik elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagyis betöltik a 62 életévet. Ez alól kivételt jelent, a rokkantnyugdíjasok, az özvegyi nyugdíjban, és árvaellátásban részesülők függetlenül attól, hogy elérték-e az öregségi nyugdíjkorhatárt, tehát ők 62. életévük betöltése előtt is megkapnák a 13. havi járandóságukat. Szintén a 13. havi nyugdíjat érinti, hogy a kormány javaslata annak összegét 80 ezer forintban maximálná. A kormány véleménye, hogy a stabilizációs program mellett szükség van növekedést megalapozó intézkedésekre is. Ezért javasolta egy stabilizációs és adóreform alap létrehozását, közös döntést az adórendszer egyszerűsítéséről, a korrupció elleni hatékonyabb védelem eszközeinek kidolgozását és a pártfinanszírozás átalakítását.

2008. október 27.[szerkesztés]

Dominique Strauss-Kahn az IMF vezérigazgatója közleményében tudatta: a valutaalap - szorosan egyeztetve az Európai Unióval - átfogó megállapodásra jutott Magyarországgal olyan lépések egész soráról, amelyek erősítik a magyar gazdaság rövid távú stabilitását, és javítják hosszú távú növekedési potenciálját.

2008. október 22.[szerkesztés]

A kormány támogatja a jegybankot a forint védelmében

Gyurcsány Ferenc a kormányülést követő sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a következő héten aláírják a megállapodást a Bankszövetséggel. A devizahitelt felvevők helyzetének rendezése érdekében a bankok a törlesztési időszak meghosszabbítását, a törlesztőrészletek átmeneti csökkentését, illetve felfüggesztését, valamint a hitelek forintra válthatóságát teszik lehetővé. Elhangzott, hogy a kormány támogatja a jegybanknak a forint védelmében tett intézkedéseit.

Gyurcsány Ferenc a kormányülésen azt kérte a kormánytagoktól, hogy vegyék tudomásul: jövőre nem emelkedik a fizetésük, függetlenül attól, miről dönt az Országos Érdekegyeztető Tanács és miben állapodik meg a közszféra dolgozóira vonatkozóan. A kormány tagjai elfogadták, és tudomásul vették a kérést. A miniszterelnök javaslata vonatkozik a 15 miniszterre, a 22 államtitkárra és az 56 szakállamtitkárra is.

2008. október 18.[szerkesztés]

Nemzeti Csúcs

A Nemzeti Csúcson Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy a kormány intézkedéseket dolgoz ki annak érdekében, hogy a devizahitelt felvevő családok ne szenvedjenek aránytalanul nagy kárt a törlesztőrészletek emelkedése miatt. Bejelentette, hogy átmeneti segítséget kapnak azok, akik munkahelyük megszűnése miatt nem tudnak törleszteni. Megjegyezte ugyanakkor, hogy nem vállalják át a hiteleket. A tervek szerint szintén átmeneti segítséget kaphatnak azok az egyetemisták és főiskolások, akiknél felmerül, hogy a család anyagi helyzete miatt nem tudják befejezni az iskolát.

2008. október 17-18.[szerkesztés]

Új költségvetés

A kormány új költségvetést nyújtott be, amelyben újraszámolták a hazánk előtt álló makrogazdasági pályát, a pénzügyi válság okozta gazdasági növekedés várható lassulása miatt. Az új büdzsében a korábbi 3 százalékos helyett 1,2 százalékos növekedéssel számol a kabinet.

A jövő évi költségvetésben várhatóan csak szeptember elsejétől biztosítható a nyugdíjkorrekciós program 2009-re esedékes részéhez és a családi pótlék növeléséhez szükséges forrás. Szeptember elsejétől nem visszamenőlegesen kerülhet sor ezeknek az ellátásoknak az emelésére.

2008. október 15.[szerkesztés]

Négypontos javaslat az EU-nak[szerkesztés]

Az európai uniós tagországok állam- és kormányfői találkozójára Brüsszelbe a kormányfő négypontos javaslattal érkezett, három javaslatban jelentős előrelépés is történt a csúcson. Ezek célja, hogy a lehető legnagyobb védelmet biztosítsák a magyar és az európai pénzügyi rendszernek, és ezzel a védelemmel segítsék az európai és a magyar gazdaságot, elkerülhetővé tegyék a mély recessziót.

A kormányfő négy javaslata[szerkesztés]

Az egyes uniós forrásból támogatott programokon belül kisebb legyen a nemzeti hozzájárulás minimálisan megkövetelt mértéke; A recessziós időszakban fel kellene függeszteni a GDP arányosan 3 százalékos államháztartási hiány további csökkentésére vonatkozó kötelezettséget Az Európai Központi Bank - függetlenül attól, hogy egy ország tagja az euróövezetnek, vagy sem - ugyanazokat az intervenciós eszközöket használhassa az Európai Unió valamennyi tagjának esetében A pénzügyi felügyeletek tevékenységében új, egységes EU szabályozásra van szükség, ezt Magyarország már korábban is szorgalmazta.

2008. október 14.[szerkesztés]

Hazánk megszerezte az EU és az IMF támogatását

Magyarország elsőként szervezte meg a régióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Unió támogatását azért, hogy "ne kelljen soha igénybe venni". A tárgyalásokat Magyarország kérte a Nemzetközi Valutaalaptól, szintén a megegyezés eredménye, hogy az Európai Unió az esetleges támogatások terén ugyanazt ajánlja fel Magyarországnak, mint az eurózóna tagállamainak.

A miniszterelnökkel megbeszélést tartott a pénzügyminiszter, a gazdasági tárca vezetője, a jegybank elnöke és két alelnöke, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese, a PSZÁF elnöke, a Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetségének vezetője részvételével.

2008. október 13.[szerkesztés]

A kormány visszavonja a jövő évi adótörvény- és költségvetési javaslatot

Szili Katalin házelnök a házbizottság hétfői rendkívüli ülése után bejelentette, hogy a kormány visszavonja a jövő évi adótörvény- és költségvetési javaslatot és új, a válságra reagáló új költségvetési javaslatot készít.

2008. október 12.[szerkesztés]

A nemzeti összefogás megteremtése

Nemzeti csúcs összehívását kezdeményezte Gyurcsány Ferenc. A 40-50 fős testülettől azt várja a kormányfő, hogy a következő hetekben kezdje el a munkát, és lehetőség szerint pár hónap alatt jusson el egy átfogó társadalmi-gazdasági megállapodás, a nemzeti felemelkedés programjának megalkotásáig.

Gyurcsány Ferenc azt is kezdeményezte, hogy a nemzeti csúcs a programalkotáskor tegyen javaslatot az euró magyarországi bevezetésének dátumára, egy középtávú bérmegállapodásra, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntartása érdekében teendő középtávú lépésekre, a szociális rendszer megújítására, és állapodjon meg az oktatási és képzési rendszer hosszú távú fejlesztési koncepciójáról. A miniszterelnök indítványai között szerepel még, hogy a nemzeti csúcs fektesse le a takarékos állami működés feltételeit, garanciáit, emellett az önkormányzati reform elveit, és tegyen ajánlásokat az új pártfinanszírozási rendszerre, segítse javaslatokkal a korrupció elleni fellépést.

2008. október 10.[szerkesztés]

Válság elleni 12 pontos intézkedési csomag

Gyurcsány Ferenc - a jegybankelnökkel egyeztetve - 12 pontos intézkedéscsomagot javasolt az ellenzéki pártoknak a pénzügyi válság miatt.

A betétesek biztonsága és a nyugalom megőrzése érdekében a kormány azt javasolja, hogy az Országgyűlés sürgősséggel szavazzon a bankbetétekre teljes garanciát biztosító betétvédelmi szabályokról. A kormány még tovább bővíti a hazai kis- és középvállalkozások támogatására kidolgozott, hatásában 800 milliárd forintos programot. A kormány jogszabály-módosításokkal javítja a bankok forráshoz jutásának feltételeit annak érdekében, hogy azok változatlanul hitelezhessék ügyfeleiket. Javítjuk annak feltételeit, hogy a befektetési alapok magyar állampapírokat vásároljanak. Csökkentjük a 2008-as kiadásokat annak érdekében, hogy az államháztartás hiánya idén a GDP 3,4 százalékára, tehát az uniós szabályok szerint a magán-nyugdíjpénztári kiadásokkal korrigált hiány 2,9 százalékra csökkenjen. Tervezzünk óvatosan 2009-re, és a ma ismert világgazdasági feltételek alapján, az elemzői előrejelzéseket alapul véve, készítsünk új elemzéseket a jövő évre várható makrogazdasági feltételekről. A 2009-es költségvetés ennek figyelembe vételével fogadjuk el: a benyújtott tervezethez képest módosító indítványokkal javaslunk további kiadáscsökkentést a halasztható kiadásokra. Halasszuk el a 2009. évi adócsökkentésre vonatkozó döntést: ha a kitűzött hiány teljesítése mellett a költségvetésnek maradnak még további forrásai, akkor 2009-ben, év közben lehet majd eldönteni, hogy azt a hiány további csökkentésére vagy adócsökkentésre lehet felhasználni. Azt javasoljuk a társadalmi partnereknek, hogy a 2009-es bértárgyalásokon arra vállaljunk kötelezettséget, hogy 2009 januárjától a bérek megőrzik reálértéküket, és az év első felének végén, az addigi folyamatok ismeretében lehet majd arról dönteni, hogy 2009 júliusától van-e mód reálbéremelésre. A kormány felfüggeszti az Új Tulajdonosi Program elindítását. A kormány javasolja a közpénzügyi törvény és benne a költségvetési plafon három héten belüli elfogadását. A kormány javasolja a nemzeti pénzügyi felügyelet megerősítését, hatáskörének kiterjesztését, és egy egységes európai felügyelet létrehozását.

Az állampapírpiac élénkítése

A kormány úgy döntött, hogy az állampapír-piaci folyamatok javítása érdekében módosítja a nyugdíjpénztárak befizetési szabályát. Így október 13-ától, hétfőtől feloldotta a 40 százalékos részvénytartási hányadra vonatkozó előírást, ennek megfelelően a nyugdíjpénztárak korlátlan nagyságban tarthatják pénzüket állampapírokban.

2008. október 8.[szerkesztés]

A betétesek védelme - A kormány teljes körű állami garanciát vállalt a bankbetétekre

A kormány kezdeményezésére az Országgyűlés módosította a pénzügyi szolgáltatókról és hitelintézetekről szóló törvényt. Ennek értelmében az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított összeghatárt a jelenlegi 6 millió forintról 13 millió forintra emelték, és eltörölték a 10 százalékos önrészt is. A garantált betétek köre nem változott. A bankok számára nem írtak elő azonnali, csak fokozatos feltöltési kötelezettséget az OBA-ba. Az OBA forrásait a bankok adják össze, ha a kormány azon túlmenően beavatkozik, közpénzből teszi.

2008. október 2.[szerkesztés]

Vállalkozói csomag

800 milliárd forintos vállalkozás-élénkítő csomagot jelentett be Bajnai Gordon Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági miniszter a kis- és középvállalkozások számára. A kormány lépését a várható lassuló növekedés indokolta.

Az élénkítő csomagnak összességében 800 milliárd forint hatása lesz, de a költséget tekintve 250-300 milliárd forintot tesz ki az uniós források felhasználása, a többit a garancianyújtás révén a piacon megjelenő hitelbővülés adja.

Források[szerkesztés]


This article "A magyar kormány intézkedései a gazdasági válsággal kapcsolatban 2008. október 2. és 2008. december 5. között" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:A magyar kormány intézkedései a gazdasági válsággal kapcsolatban 2008. október 2. és 2008. december 5. között. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.