Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Scitovsky Tibor gazdaságpszichológiája

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki

Scitovsky Tibor (Budapest, 1910. november 3. – Stanford, 2002. június 1.) magyar származású és magát haláláig magyarnak való közgazdászprofesszor, aki ha nem is a gazdaságpszichológia atyja, de minden esetre a gazdaságpszichológia veteránjai közé tartozik. Scitovsky szükségét érezte annak, hogy emigrálása után, idős korában, tudásával és tekintélyével a magyar tudományt szolgálja.[1] Scitovsky eredetileg jogásznak készült, a Budapesti Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, majd Angliában a Cambridge Egyetemen és a Londoni Közgazdaságtudományi Egyetemen bővítette tudását. Ösztöndíjasként az Amerikai Egyesült Államokba került, ahol fényes közgazdászkarriert futott be. Tanított a Stanford Egyetemen, a Berkeley Egyetemen. Munkásságát az Amerikai Közgazdasági Társaság a Distinguished Fellow cím odaítélésével honorálta. Nyugdíjba vonulásakor Stanford Egyetem Professor Emeritus címmel tüntette ki. A Magyar Tudományos Akadémia 1993-ban tagjává választotta. Munkásságát Kornai János méltatta.[2]

Scitovsky Tibor munkássága messze túlmutat egy konvencionális közgazdász szellemi alkotásának keretein. Gazdaságpszichológiai kérdések iránti fogékonysága minősíti és emeli be őt a gazdaságpszichológia veterán művelőinek sorába. Scitovsky gazdaságpszichológiájának a lényegét három fogalommal jelezhetjük: boldogság, fogyasztás, minőség. A boldogság az irracionális jelenségek berkeibe – az érzelmek birodalmába – vezet, messze esik a gazdasági racionalizmus és a gazdasági maximalizáció racionális logikájától és a pszichológia illetékességét támasztja alá. A magát modernnek nevező ember az élet minőségét a fogyasztással méri, de nem ügyel a fogyasztott javak minőségére, így annak az irreális benyomásnak esik áldozatul, hogy a fogyasztott javak mennyisége – gyakori cserélése – határozza meg élete minőségét. Ennek a fatális tévedésnek fatális következményei vannak, mert az élet minősége nem azonos az életszínvonallal. A modern ember az életszínvonal emelésére – a fogyasztott javak mennyiségére – koncentrál az életminőség kárára. Az öröm és az élvezet növelésére beállított tömegfogyasztás – a divatos átmenetileg státuszt növelő örömteli hatása – átmenetileg növeli a komfortérzetet, a kényelmet, de a megvásárolt termék megszokása után érdektelenséget és unalmat – boldogtalanságot generál. Természetesen minden ember elsősorban az alapvető primer, életfenntartó szükségleteinek kielégítésére törekszik, amelyek színvonalát a kultúra, a kultúra anyagi és szellemi vonzata határozza meg. A primerszükségleteken felüli szükségleteket az anyagi javak bősége határozza meg. A dzsungel körülményeitől függő bennszülöttek számára egy konyhai mosogatógép vásárlása nem jöhet szóba. A dzsungelben az ottani természeti, anyagi és kulturális környezet határozza meg a primerszükségletek kielégítésének színvonalát és az élet minőséget. Nem mindegy, hogy a bőség milyen fogyasztást generál, egy olyant, amelyet a rövidéletű divat határoz meg, vagy egy olyant, ami tartós örömet, élményt és a személyiség gazdagodását vonja maga után, mint például egy könyv, egy színdarab, vagy egy élményekkel teli utazás.

Ha az ember veleszületett kreativitását a társadalmi körülmények által kondicionált tömegfogyasztás-kultúra elkényelmesíti, a parlagon hagyott kreativitás hajtóereje dekadens úton vezetődik le, és utat nyit a bűnözés, a hazardírozás és az idegeket felborzoló sportok űzésére.

Angolul megjelent legjelentősebb gazdaságpszichológiai munkái[szerkesztés]

  • The Joyless Economy: The Psychology of Human Satisfaction, 1976/1992.
  • Human Desire and Economic Satisfaction: Essays on the frontiers of economics, 1986

Magyarul megjelent művei

  • Az örömtelen gazdaság – Gazdasági alapvetések, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990.
  • Egy „büszke magyar” emlékiratai. Budapest, Közgazdasági Szemle Alapítvány, 1997.

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Memorial Resolution: Tibor Scitovsky, 2004
  2. Kornai János: Scitovsky Tibor emlékére Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. július–augusztus (553–556. o.)


This article "Scitovsky Tibor gazdaságpszichológiája" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Scitovsky Tibor gazdaságpszichológiája. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.