Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű könyvek listája

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki
A Heinrich Gusztáv által szerkesztett Egyetemes irodalomtörténet (1903–1911) kötetei

Az alábbi lista a nevezetesebb nagyobb terjedelmű magyar nyelvű könyveket szedi időrendi listába. Az egyéb könyvsorozatokat, lexikonokat külön szócikkek tárgyalják (Magyar könyvsorozatok listája, Magyar írói, költői összkiadás-sorozatok listája, Magyar lexikonok listája).

 • A listában a legalább 3 kötetes művek kaptak helyet, kivéve, ha a 2 kötetes alkotások magas oldalszáma indokolttá tette a táblázatba való foglalásukat.
 • A lista elején szerepel néhány magyar szerzőtől származó, de latin nyelvű mű is, amely a magyar kultúrához köthető. (Ugyan már a 16. század óta több könyv magyar nyelven jelent meg, de Magyarország hivatalos államnyelve 1844-ig a latin volt, és a tudományos/egyházi művek jelentős része latinul íródott).

1800 előtt[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Notitia Hungariae Novae Historico Geographica.jpg Bél Mátyás Notitia Hungariae novae historico-geographica 5 kötet (egy része még kiadatlan) ? Bécs 1735–1749
Hungarelső.jpg Pray György Annales regum Hungariae[1] 5 kötet ? Bécs 1763–1770
Historelső.jpg Katona István Historia critica regum Hungariae 43 kötet ? Pest, Buda, Vác, Kalocsa 1779–1817

1800–1849[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Gebhardi Lajos Albert Magyarország históriája 4 kötet ? Pest 1803–1818
Budai Ézsaiás Magyarország históriája 3 kötet ? Debrecen 1805–1812
Szilasy János A nevelés tudománya 2 kötet ? Buda 1827
Dóczy József Európa tekintete jelenvaló természeti, miveleti és kormányi állapotjában 12 kötet ? Bécs 1829–1831
Fejér György Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IX.3.png Fejér György Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis 43 kötet ? Buda 1829–1844
Somosy János Keresztyén hittudomány.jpg Somosi János Keresztyén hittudomány 2 kötet ? Sárospatak 1836–1838
Szilasy János A lelkipásztorság tudománya 3 kötet ? Buda 1842
Fényes Elek Magyarország statistikája[2] 3 kötet ? Pest 1842–1843
Magyarelső.png Horváth Mihály A magyarok története 4 kötet ? Pest 1842–1846 Később 8 kötetté bővült (1871–1873-as kiadás).
Purgstaller József A bölcselet elemei[3] 6 kötet ? Buda 1843
Palugyay Imre Megye-rendszer hajdan és most[4] 4 kötet Heckenast Gusztáv és Geibel Károly kiadása Pest 1844–1848
Fényes Elek Magyarország leirása[5] 2 kötet ? Pest 1847

1850–1859[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Hunfalvy János Egyetemes történelem[6] 3 kötet Emich Gusztáv kiadása Pest 1851
Palugyay Imre Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása[7] 4 kötet Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1852–1855
Törelső.png Szalay László Magyarország története[8] 6 kötet több kiadó Lipcse–Pest 1852–1859
Hunyelső.jpg Teleki József Hunyadiak kora Magyarországon[9] 6 kötet Emich Gusztáv kiadása Pest 1852–1863
Munkay János Istennek földi országa Európában 1840 óta 2 kötet Müller Emil Könyvnyomdája Pest 1855–1856
Cantu2.jpg Cantu Caesar Világtörténelem[10] 15 + 2 kötet Szent István Társulat Eger 1856–1876
Alzog János Egyetemes egyházi történelem[11] 3 kötet ? Eger 1857–1860
Cimerelső.jpg Nagy Iván Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal[12] 12 kötet Ráth Mór kiadása Pest 1857–1868
Kőváry László Erdély történelme 6 kötet ? Kolozsvár 1859–1876
Zsihovics Ferenc Szentek élete.jpg Zalka János, Zsihovics Ferenc, Debreczeni János Szentek élete[13] 5 kötet ? Eger 1859–1876

1860–1869[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Hornyik János Kecskemét város története, oklevéltárral 4 kötet Kecskemét 1860–1866
Wenzel Gusztáv Árpádkori új okmánytár.jpg Wenzel Gusztáv Árpádkori Új Okmánytár 13? kötet ? Pest? 1860–1870
Bocsor István Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre 4 kötet ? Kolozsvár 1861–1869
Hunfalvy János A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leirása[14] 3 kötet Emich Gusztáv kiadása Pest 1863–1865
Horváth Mihály Huszonöt év Magyarország történetéből 3 kötet ? Genf 1864
Horváth Mihály Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 3 kötet ? Genf 1865
Lamartine A girondiak története 10 kötet Pfeifer F. kiadása Pest 1865
Világelső.jpg Weber György A világtörténet tankönyve[15] 5 kötet Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1865–1869
Szentelső.jpg Matthäus Vogel Szentek élete[16] 3 kötet ? Kalocsa 1866–1868
Lányi Károly Lányi Károly magyar egyháztörténelme[17] 2 kötet ? Esztergom 1866–1869
Kerékgyártó Árpád Alajos Magyarország történetének kézikönyve[18] 7 kötet Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1867–1874
Szerelső.png Karcsú Antal Arzén A szerzetes rendek egyetemes történelme[19] 5 kötet ? Pest 1867
Fraknói Vilmos Pázmány Péter és kora 3 kötet Pest 1868
Garamszeghy Lubrich Ágoston Neveléstudomány 4 kötet ? Pozsony 1868
Erdélyi János Egyetemes irodalomtörténet[20] 3 kötet Ráth Mór kiadása Budapest 1869
Romaelso.png Karcsú Antal Arzén A római pápák történelme Szent Pétertől korunkig 8 kötet ? Pest 1869–1871

1870–1879[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Bolcselső.png Domanovszky Endre A bölcsészet története 4 kötet ? Budapest 1870–1890
Gyárfás István A jászkunok története 4 kötet Kecskemét 1870–1885
Rupp Jakab Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre 3 kötet Pest, majd Budapest 1870–1876
Szűcs István Szabad királyi Debreczen város történelme 3 kötet Debrecen 1871
Weber Gyula A pápaság története 11 kötet Lauffer Vilmos kiadása Pest 1871–1872
Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára 12 kötet Pest, majd Budapest 1871–1931
Tóth Ferenc Tóth Ferenc Bölcsészet történelme 3 kötet ? Debrecen 1872–1884
Balogh Ferenc Keresztyén egyháztörténelem 5 kötet ? Debrecen 1872–1890
Robitsch Mátyás Egyháztörténelem 2 kötet ? Budapest 1874–1875
szerk. Fraknói Vilmos Magyar országgyűlési emlékek: történeti bevezetésekkel 12 kötet Budapest 1874–1917
Wenzel Gusztáv Magyar Diplomácziai Emlékek az Anjou-korból 3 kötet ? Budapest? 1874–1876
Mommsen Tivadar A rómaiak története 8 kötet Franklin Társulat Budapest 1874–1877
Lubrich Ágost A nevelés történelme 3 kötet ? Budapest 1874–1878
Curtius Ernő A görögök története 6 kötet ? Budapest 1875–1880
Toldy Ferenc [[A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig, vagyis az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői életrajzokban és jellemző mutatványokban feltüntetve]] 5 kötet ? Budapest 1875
Duncker Miksa Az ókor története 4 kötet Franklin Társulat Budapest 1876–1878
Lewes György Henrik A philosophia története 3 kötet ? Budapest 1876–1878
Hitelső.jpg Nagy Antal Hitelemzés példákban 3 kötet ? Ószőny? 1876–1886
Brück Henrik A keresztény egyháztörténelem kézikönyve 3 kötet ? Budapest 1877
Beöthy Zsolt A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése 2 kötet ? Budapest 1877–1879
D. Nisard A franczia irodalom története 4 kötet ? Budapest 1878–1880
Kazaly Imre Az egyetemes egyháztörténelem kézikönyve 3 kötet ? Vác 1879–1881
Szalay-Baróti A magyar nemzet története borító.jpg Bodon József – Szalay József A magyar nemzet története 4 kötet ? Budapest 1879–1883 1896–1897-ben Baróti Lajos által átdolgozva újra megjelent, és ez a forma terjedt el.
Rapaics Rajmund Egyetemes egyháztörténelem 3 kötet ? Budapest 1879–1889
Ribáry borító.jpg szerk. Ribáry Ferenc, Molnár Antal, Marczali Henrik Világtörténelem 8+1 kötet Mehner Vilmos kiadása Budapest 1879–1892

1880–1889[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Karcsú Antal Arzén Vácz város története 9 kötet ? Vác 1880–1888
Fraknói Vilmos A magyar országgyülések története I. Ferdinánd király alatt. 1525–63 4 kötet Budapest 1880
Warga Lajos A keresztény egyház története[21] 2 kötet ? Sárospatak 1880–1887 Később kiadásában 3 kötetben jelent meg.[22]
Lehoczky Tivadar Beregvármegye monographiája 3 kötet ? Ungvár 1881–1882
Taine Hippolit Adolf Az angol irodalom története 5 kötet ? Budapest 1881–1885
Csaplár Benedek Révai Miklós élete 4 kötet Budapest 1881–1889
Albert Stöckl A bölcselet története 2 kötet ? Esztergom? 1882
Marczali Henrik Magyarország története II. József korában 3 kötet Budapest 1882–1888
Hunfalvy János Egyetemes földrajz[23] 3 kötet Athenaeum Budapest 1884–1890
Máriássy Béla A magyar törvényhozás és Magyarország történelme[24] 18 kötet szerzői kiadás Budapest–Győr 1884–1893
Balics Lajos A római katholikus egyház története Magyarországban[25] 2 kötet Szent István Társulat Budapest 1885–1890
Scherr János A világirodalom története[26] 3 kötet Benkő György kiadása Budapest 1885–1891
Szendrei János Miskolcz város története és egyetemes helyirata 5 kötet Miskolc 1886–1911
Holzwarth F. J. Világtörténet[27] 9 kötet Szabó Ferenc kiadása Temesvár 1887–1892
Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben.jpg több szerző Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben[28] 21 kötet ? Budapest 1887–1901
szerk. Csuday Jenő A legújabb kor története (1815–1885) 4 kötet ? ? 1889–1895

1890–1899[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 5 kötet ? Budapest 1890
Bodnár Zsigmond A magyar irodalom története 3 kötet ? Budapest 1891–1893
Lázár Gyula Az orosz birodalom története 4 kötet ? Temesvár 1890–1891
Lázár Gyula Angolország története 3 kötet ? Temesvár 1892–1893
Reizner János Szeged története 5 kötet Szeged 1893–1900
Beöthy A magyar irodalom története.jpg szerk. Beöthy Zsolt – Badics Ferenc A magyar irodalom története 2 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1893–1895
Forster Gyuka Az ingó műemlékek 8 kötet Budapest 1893
Monmeseelső.png Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág 5 kötet ? Budapest 1894–1896
Gracza György A magyar szabadságharcz története.jpg Gracza György Az 1848–49-iki Magyar Szabadságharcz Története 5 kötet Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 1894–1898
Szilágyi Sándor A magyar nemzet története borító.png (szerk.) Szilágyi Sándor A magyar nemzet története 10 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Budapest 1894–1898
Karácsonyi János Békésvármegye története 3 kötet Gyula 1896
Alázelső.jpg Katschthaler János Katschthaler János Katholikus ágazatos hittana 6 kötet Szent István Társulat Budapest 1896–1899
Széchy Károly Gróf Zrínyi Miklós 1620-166 5 kötet Budapest 1896–1903
Weisz Ker. János Világtörténet 22 kötet magánkiadás Temesvár 1896–1905 Máig a létező legterjedelmesebb magyar nyelvű világtörténet.
Magyarország vármegyéi és városai (Nógrád vármegye).jpg szerk. Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai 25 kötet Országos Monografia Társaság Budapest 1896–1914
Ferenczi Zoltán Petőfi életrajza 3 kötet Budapest 1896
Matlekovits Sándor Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye 9 kötet ? Budapest 1897–1898 [40]
Benedek Elek A magyar nép múltja és jelene 2 kötet ? Budapest 1898
Tóth Béla A magyar anekdotakincs 6 kötet ? Budapest 1898–1903
szerk. Marczali Henrik Nagy képes világtörténet 12 kötet Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda–Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest 1898–1905

1900–1909[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Fraknói Vilmos Magyarország egyházi és diplomáciai összeköttetése a római Szentszékkel 3 kötet Budapest 1900–1903
Dedek Crescens Lajos Szentek élete.jpg Dedek Crescens Lajos Szentek élete 2 kötet Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1900
Szeremlei Sámuel Hódmezővásárhely története 5 kötet „kiadja a város közönsége” Budapest 1900–1912
Brehm Alfréd Az állatok világa 6 kötet Légrády Testvérek Budapest 1901–1907
Sziklay János A katholikus Magyarország 1001–1901 2 kötet ? Budapest 1902
több szerző A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 12 kötet ? Budapest 1902–1912
szerk. Ráth György Az iparművészet könyve 3 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1902–1912
Knöpfler Alajos A katholikus egyháztörténet tankönyve 2 kötet ? Budapest 1903
Acsády Ignác A magyar birodalom története 2 kötet ? Budapest 1903–1904
Heinrich.egyetemes.jpg (szerk.) Heinrich Gusztáv Egyetemes irodalomtörténet 4 kötet Franklin Társulat Budapest 1903–1911 Mindmáig a legrészletesebb általános irodalomtörténeti mű.
Ferenczi Zoltán Deák élete 3 kötet Budapest 1904
György Aladár A föld és népei 5 kötet Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 1904–1906
Pokoly József Az erdélyi református egyház története 5 kötet Budapest 1904
Áldásy Antal A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címeres levelei 8 kötet Budapest 1904–1942
Rézbányay József Az egyházi szónoklat egyetemes története 3 kötet ? Pécs 1904–1908
Nagy magyarok élete.jpg Benedek Elek Nagy magyarok élete 13 kötet ? Budapest 1905–1913
Forster Gyuka Magyarország műemlékei 4 kötet Budapest 1905–1915
Graetzmagyar2.jpg Heinrich Graetz A zsidók egyetemes története 6 kötet Phönix Irodalmi Részvénytársaság Budapest 1906–1908
Beöthy A művészetek története.jpg szerk. Beöthy Zsolt A művészetek története 3 kötet Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 1906–1912
Endrei.jpg szerk. Endrei Zalán A világ történelme 6 kötet «Globus» Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. Budapest 1906–1912
Chobot.jpg Chobot Ferenc Jézus Krisztus egyházának története 3 kötet ? Budapest–Rákospalota 1907
A magyar kereskedő könyve.jpg szerk. Schack Béla A magyar kereskedő könyve 4 kötet Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1907–1911
szerk. Malonyai Dezső A magyar nép művészete 5 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1907–1922
Márki Sándor II. Rákóczi Ferenc 3 kötet Budapest 1907–1910
Tolnai világtörténelmének borítója.jpg szerk. Mangold Lajos, Horváth Cyril Tolnai Világtörténelme 10 kötet Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 1908–1912

1910–1919[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Kempelen Béla Magyar nemes családok 11 kötet Grill Károly Könyvkiadóvállalata Budapest 1911–1932
A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei.jpg szerk. Lóczy Lajos A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 13 kötet Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága Budapest 1911–1920
Molnár Géza Általános zenetörténet[29] 2 kötet Rozsnyai Károly kiadása Budapest 1911–1916
Évezredek története.jpg szerk. Mezőfi Vilmos és Elek Sándor Évezredek története[30] 11 kötet A Szabad Szó és a Képes Világlap közös kiadása Budapest 1913–1918
Politikai Magyarország 4 kötet Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat Budapest 1914
A nagy háború írásban és képben.jpg szerk. Lándor Tivadar A nagy háború írásban és képben 7 kötet Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1915–1926

1920–1929[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Berzeviczy Albert Az absolutizmus kora Magyarországon, 1849-1865 4 kötet Budapest 1922–1937
Trócsányi Zoltán Magyar régiségek és furcsaságok 6 kötet ? Budapest 1924–1928
Tolnai világtörténelme új borító.jpg szerk. Mangold Lajos, Horváth Cyril Tolnai Világtörténelme (2, átalakított kiadás) 20 kötet Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 1926–1931
Novák László A nyomdászat története 7 kötet Szerzői magánkiadás Budapest 1928
H. G. Wells – Julian Huxley – George Philip Wells Az élet csodái 3 kötet Pantheon-kiadás Budapest 1928
Szimonidesz Lajos A világ vallásai 2 kötet Dante Kiadás Budapest 1928
Magyar történet I-VIII. Hóman, Szekfű - 1928.jpg (szerk.) Hóman Bálint – Szekfű Gyula Magyar történet 7 kötet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1928 Az 1930-as évekbeli újabb kiadásakor 5 kötetben jelent meg.
Pintér Jenő Pintér Jenő magyar irodalomtörténete – képes kiadás 2 kötet Franklin-Társulat Budapest 1928
Bánlaky József A magyar nemzet hadtörténelme 24 kötet Grill Károly Könyvkiadó Vállalat Budapest 1928–1942
Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig.jpg több szerző Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig 5 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1929

1930–1939[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Cholnoky Jenő A Föld.jpg több szerző A Föld 2 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930
Cholnoky A Föld és élete.jpg Cholnoky Jenő A Föld és élete 6 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930
A magyar katona vitézségének ezer éve.jpg (szerk.) Pilch Jenő A magyar katona vitézségének ezer éve 2 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930
Pintér.jpg Pintér Jenő A magyar irodalom története: tudományos rendszerezés 8 kötet ? Budapest 1930–1941
Varga Zsigmond Általános vallástörténet 2 kötet ? Debrecen 1932
Schütz szentek.jpg szerk. Schütz Antal Szentek élete az év minden napjára 4 kötet Szent István Társulat Budapest 1932–1933
Málnási Bartók György A filozófia története 2 kötet ? Budapest 1934
Bartha Dénes Egyetemes Zenetörténet 2 kötet ? Budapest 1935
Pilch Jenő A hírszerzés és kémkedés története 3 kötet Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1936
több szerző Magyar föld, magyar faj 4 kötet Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1936–1938
szerk. Szekfű Gyula Egyetemes történet 4 kötet Magyar Szemle kiadása Budapest 1937
(szerk.) Bangha Béla – Ijjas Antal A keresztény egyház története 8 kötet Pázmány Péter Irodalmi Társaság Budapest 1937–1941
Szladits Károly Magyar magánjog 6 kötet Grill Károly Könyvkiadó Budapest 1938
több szerző A Föld felfedezői és meghódítói 5 kötet Révai Irodalmi Intézet Budapest 1938
több szerző A természet világa 10 kötet Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1938–1942
szerk.: Domanovszky Sándor Magyar művelődéstörténet 5 kötet Magyar Történelmi Társulat Budapest 1939–1942

1940–1949[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Orvos a családban.jpg több szerző Orvos a családban 10 kötet Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1940-es évek

1950–1959[szerkesztés]

1960–1969[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
szerk. J. P. Francev Világtörténet 10 kötet Kossuth Könyvkiadó Budapest 1962–1966
Sőtér2.jpg (szerk.) Sőtér István A magyar irodalom története 6 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1964–1966
Sándor Pál A filozófia története 3 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1965

1970–1979[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
több szerző A filozófia története 7 kötet Gondolat Könyvkiadó Budapest 1970
(szerk.) Gerevich László Budapest története 5 kötet Akadémiai Kiadó Budapest 1970–1980
(szerk.) Andics Erzsébet – Elekes Lajos – Pach Zsigmond Pál – Székely György Magyarország története 8 kötet[31] Akadémiai Kiadó Budapest 1976–1985

1980–1989[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Szántó Konrád A katolikus egyház története 3 kötet Ecclesia Könyvkiadó Budapest 1987

1990–1999[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Kristó Nagy István A világirodalom története 2 kötet WorldWide Reklámügynökség Kft. Budapest 1993
szerk. Karády Ilona Új képes történelem 20 kötet Larousse-Officina Nova Budapest 1993–1995
több szerző Magyarország a XX. században 5 kötet ? Budapest 1996

2000–2009[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Zoványi Jenő A magyarországi protestantismus története 2 kötet Attraktor Kiadó Gödöllő 2004
több szerző Világtörténelmi enciklopédia 16 kötet Kossuth Könyvkiadó Budapest 2007–2008
Nagy Géza A református egyház története (1608–1715) 2 kötet Attraktor Kiadó Gödöllő 2008
(szerk.) Demeter Zsuzsanna – Nagy Mézes Rita – Romsics Ignác Magyarország története 24 kötet Kossuth Kiadó Budapest 2009–2010

2010–2019[szerkesztés]

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
több szerző Reader's Digest Képes világtörténelem 10 kötet Reader's Digest Kiadó Budapest 2010–2013

Jegyzetek[szerkesztés]

Szakirodalom[szerkesztés]

 • Szabó Károly: Az 1531-től 1711-ig megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, 1879
 • Szabó Károly: Az 1473–1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok jegyzéke, Budapest, 1885
 • Szabó Károly – Hellebrant Árpád: A magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, 1896
 • Szabó Károly – Hellebrant Árpád: A magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, Budapest, 1898
 • Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly munkájának I–II. kötetéhez. Pótlások és igazítások, Budapest, 1912
 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860 (I–IV.), Budapest, 1888–1892
 • Petrik Géza: Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak, Budapest, 1885
 • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900 (I–II.), Budapest, 1913
 • Petrik Géza és Barcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása a tudományos folyóiratok repertóriumával (I–II.), Budapest, 1917–1928
 • Kozocsa Sándor: Magyar könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942
 • Régi Magyarországi Nyomtatványok-sorozat:
  • Régi Magyarországi Nyomtatványok I. 1473–1600, Budapest, 1971
  • Régi Magyarországi Nyomtatványok II. 1601–1635, Budapest, 1983
  • Régi Magyarországi Nyomtatványok III. 1636–1655, Budapest, 2000
  • Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. 1656–1670, Budapest, 2012

Egyéb bibliográfiák[szerkesztés]

 • Magyar bibliográfiák listája

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

 • Magyar könyvsorozatok listája
 • Magyar lexikonok listája
 • Magyar enciklopédiák és kézikönyvek listája


This article "Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű könyvek listája" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű könyvek listája. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.