Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki


A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (eredeti nevén Magyar Farmakológiai Társaság) 1962-ben alapított tudományos egyesület, amelynek központja Budapesten van. 1997 óta a társaság minden évben átadja rangos szakmai elismerését, a védjegyzett „Év gyógyszere” díjat.

A Társaság küldetése[szerkesztés]

A közhasznúan működő Társaság célja a farmakológia és a klinikai farmakológia, valamint a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszerinnováció fejlesztése, beleértve az orvostechnikai eszközök és gyógyszerkombinációik preklinikai és klinikai fejlesztését és klinikai vizsgálatát is. Az MFT célja továbbá a farmakológia minden ágát művelő szakemberek graduális és posztgraduális képzésének elősegítése, a farmakológia minden ága művelésének támogatása, eredményeinek megvitatására és nyilvánosságra hozatalára hazai és nemzetközi szakmai fórumok megteremtése. Az MFT a farmakológia különböző ágainak ernyőszervezete, mely a mára már nem szétválasztható kísérletes és klinikai farmakológia illetve a gyógyszerfejlesztés minden területének szakmai összefogásra koncentrál, hiszen a 21. században a gyógyszerkutatás és fejlesztés multidiszciplinárissá váló transzlációs kutatás-fejlesztés-innováción alapul. [1]

Az MFT így ellátja az IUPHAR, az EPHAR, az EACPT, és az IFAPP különböző nemzetközi farmakológiai szervezetek hazai képviseletét. [2]

A Társaság által alapított és adományozott díjak, elismerések[szerkesztés]

Év gyógyszere elismerés[szerkesztés]

Az MFT 1997-ben alapította a nívós, védjegyzett díjat, mellyel az a szándék vezérelte a Társaságot, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.[2]

Az Év gyógyszere díj korábbi nyertesei:[szerkesztés]

A nyertes gyógyszer Gyógyszergyár
Reagila (cariprazine) Richter Gedeon Nyrt. (2019)
Entresto (szakubitril/valzartán) Novartis Hungária Kft. (2018)
Imbruvica (ibrutinib) Janssen-Cilag Kft. (2018)
Keytruda (pembrolizumab) MSD Pharma Hungary Kft (2017)
Jardiance (empagliflozin) Boehringer Ingelheim (2016)
Valdoxan (agomelatin) Servier Hungária (2015)
Cimzia (certolizumab pegol) UCB Hungary (2014)
Esmya (uliprisztál acetát) Richter Gedeon (2014)
Stelara (ustekinumab) Janssen-Cilag (2013)
Pradaxa (dabigatran) Boehringer-Ingelheim (2011)
Xarelto (rivaroxaban) Bayer Hungária Kft. (2010)
Forsteo (teriparatide) Lilly Hungaria Kft. (2009)
Forsteo (teriparatide) Janssen-Cilag (2008)
Humira (adalimumab) Abbott Laboratories (2008)
Spiriva (tiotropium) Boehringer-Ingelheim (2007)
Avastin (bevacizumab) Roche (2007)
Ezetrol (ezetimib) MSD Magyarország Kft. (2006)
Lisonorm (amlodipin + lisinopril) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár (2006)
Keppra (levetiracetam) UCB Magyarország Kft. (2005)
Glivec (imatinib) Sanofi-Synthelabo (2004)
Mabthera (rituximab) Roche (2003)
Fosamax (alendronat) MSD (2002)
Xalatan (latanoprost) Pharmacia (2001)
Reductil (sibutramin) Knoll (2000)
Durogesic (fentanyl) Janssen-Cilag (1999)
Masulid (nimesulid) Sanofi-Snythelabo/Chinoin (1998)
Kaldyum (kalium chloratum) Egis (1998)
Zyprexa (olanzapin) Lilly (1997)
Zocor (simvastatin) Merck Sharp Dohme (1996)

„Issekutz Béla” emlékérem[szerkesztés]

Az Issekutz Béla-emlékérmet és jutalmat minden évben a tudományág egy-egy kiváló művelőjének adományozzák. Az MFT 1982 óta adja át a rangos szakmai elismerést az arra érdemes személynek. A díj odaítéléséről – a Vezetőség javaslatára – a Közgyűlés dönt.[3] Az emlékérem és oklevél képe 2012-ben.[4]

Dr. Knoll József akadémikusnak, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tanárának ítélték oda első ízben az Issekutz Béla-emlékérmet és jutalmat, amelyet a Magyar Farmakológiai Társaság alapított a magyar gyógyszerkutatás kiemelkedő egyéniségének, a hazai orvosi-gyógyszertani tudományos iskola megalapítójának emlékére, azért, hogy a magyar gyógyszerkutatás fejlesztését ösztönözze. Knoll professzor az egyetemen tartott tudományos ülésen számolt be a Parkinson-kór kezelésében használatos új gyógyszerről, a deprenilről, és további alkalmazásának lehetőségéről.[5]

A díjat az éves Közgyűlésen adják át, és ekkor hirdetik ki a következő évi díjazott nevét is.

Eddigi díjazottak:[szerkesztés]

Év Díjazott
2019 Szekanecz Zoltán
2018 Mátyus Péter[6]
2017 Ferdinandy Péter[7]
2016 Pintér Erika[8]
2015 Blaskó György[9]
2014 Bagdy György[10]
2013 Tekes Kornélia[11]
2012 Illés Péter[12]
2011 Klebovich Imre[13]
2010 Székely József Iván[14]
2010 Falkay György[15]
2009 Török Tamás[16]
2008 Kerpel-Fronius Sándor[17]
2007 Tósaki Árpád[18][19]
2006 Varró András[20]
2005 Farsang Csaba[21]
2004 Hermecz István
2003 Gyires Klára[22]
2002 Barthó Loránd[23][24]
2001 Hársing László[25]
2000 Borvendég János[26]
1999 Kecskeméti Valéria[27]
1998 Fürst Zsuzsanna[28]
1997 Szolcsányi János
1996 Papp Gyula
1995 Magyar Kálmán
1994 Jávor Tibor[29]
1993 Hernádi Ferenc[30][31][32]
1992 Fekete Márton[33]
1991 Vizi E. Szilveszter
1989 Varga Ferenc[34]
1988 Szegi József[35]
1987 Tardos László[36]
1986 György Lajos[37]
1985 Kelemen Károly[38]
1984 Borsy József[39]
1983 Szekeres László[40]
1982 Knoll József

Ifjúsági pályázat[szerkesztés]

Az elismerésre a Társaságnak azon 35 év alatti, a farmakológia és gyógyszerkutatás területén eredményesen tevékenykedő fiatal tagjai pályázhatnak, akik magyar vagy angol nyelvű pályamű kísérletes vagy klinikai farmakológiai munkára épülő, elsőszerzős (vagy megosztott elsőszerzős) közleményben publikáltak vagy publikálásra még nem került munkát foglalnak össze.

Eddigi díjazottak:[szerkesztés]

2019[szerkesztés]

I. díj: Szentes Nikolett

II. díj: Horváth Ádám István

III. díj: Otrokocsi Lilla[41]

2018[szerkesztés]

I. díj: Horváth Ádám István

II. díj: Gyovai András

III. díj: Sinka Izabella[42]

2017[szerkesztés]

I. díj: Otrokocsi Lilla

II. díj: Payrits Maya

III. díj: Csekő Kata és Horváth Ádám[43]

Konferencia részvételi támogatás[szerkesztés]

A támogatás olyan hazai és nemzetközi konferencián, workshop-on, szimpóziumon, tanfolyamon, továbbképzésen, illetve nyári iskolán való részvételre használható, melyet az MFT vagy olyan nemzetközi szervezet rendez, melynek az MFT tagja.

Nemzetközi társaságok[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság. (Hozzáférés: 2021-05-06)
 2. Az év gyógyszere díj korábbi nyerteseinek listája a Társaság honlapján
 3. Az Emlékérem adatai a Társaság honlapján
 4. A Klebovich Imre számára 2012-ben adományozott kitüntetés
 5. Magyar Hírlap, 1983. január 26. 21. szám.
 6. Mátyus Péter a Gábor Dénes-díjasok honlapján
 7. Ferdinandy Péter a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján
 8. Pintér Erika a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján
 9. Blaskó György önéletrajza
 10. Bagdy György a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolák honlapján
 11. Tekes Kornélia a Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézet honlapján
 12. Illés Péter,a Lipcsei Egyetem Farmakológiai és Toxikológiai Intézetének igazgatója (Németország)
 13. Klebovich Imre, az MTA köztestületi tagja
 14. Tóth-Szabó Szilvia: Nagyrabecsüléssel és szeretettel emlékezünk dr. Székely József professzorra. 2015. október 15. Semmelweis Hírek online
 15. Falkay György nekrológja. Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapja, 2016. szeptember 12.
 16. Török Tamás nekrológja. Keresztes Eszter: Elhunyt dr. Török Tamás. 2020. május 14. Semmelweis Hírek online
 17. Kerpel-Fronius Sándor életrajza. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapja
 18. Tósaki Árpád, a Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék tanszékvezetője
 19. Tósaki Árpád Publikációi
 20. Varró András rövid életrajza, Szegedi Tudományegyetem
 21. Farsang Csaba, az MTA köztestületi tagja
 22. Gyires Klára a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján.
 23. Barthó Lóránd a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján
 24. Barthó Lóránd publikációi
 25. Hársing László Gábor a a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján.
 26. Borvendég János az MTA köztestületi tagja
 27. Kecskeméti Valéria a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján.
 28. Fürst Zsuzsanna a a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján.
 29. Jávor Tibor pályafutása a Kozák Péter (szerk.) Névpont életrajzi online lexikon oldalán
 30. Szilvássy Zoltán: In memoriam Hernádi Ferenc. Hajdú-Bihari Napló, 2013. február 9. 34. szám
 31. Hernádi Ferenc publikációi a magyar könyvtárakban
 32. Hernádi Ferenc az MTA köztestületi tagja
 33. Fekete Márton az MTA köztestületi tagja
 34. Dr. Szabó László Gyula: A pécsi farmakológusok neves elődei. PTE Orvoskari Hírmondó pp. 23-25. Pécsi Tudományegyetem, 2018. június-július. (Hozzáférés: 2018-07-16) ISSN 1586-1031
 35. Dr. Szegi József (1926–2001). az orvostudományok kandidátusa, a Tudományos Minősítő Bizottság Elméleti Orvosi Szakbizottságának tagja, a Magyar Élettani Társa­ság tagja, a Magyar Farmakológiai Társaság tagja, a Gyógyszerészeti Társaság tagja gyógyszerészeti könyveit lásd [1] és OSZK katalógusban.
 36. A Chinoin története 1910–1995. Bp. 1996.
 37. György Lajos az MTA köztestületi volt tagja
 38. Dobozi Pálma: Megemlékezés dr. Kelemen Károlyról. Semmelweis Hírek online, 2019. szeptember 17.
 39. Borsy József pályafutása a Kozák Péter (szerk.) Névpont életrajzi online lexikon oldalán
 40. Szekeres László az MTA Köztestületi volt tagja
 41. Az Ifjúsági pályázat 2019. évi díjazottjai a Társaság honlapján
 42. Az Ifjúsági pályázat 2018. évi díjazottjai a Társaság honlapján
 43. Az Ifjúsági pályázat 2017. évi díjazottjai a Társaság honlapján

Források[szerkesztés]


This article "Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.