Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki


Az MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012. július 1-jén alakult meg Tusor Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense vezetésével a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a Lendület-program keretében 2011-ben közzétett pályázati felhívása nyomán. A Lendület-program 2009-től évente meghirdetett kezdeményezés, rendeltetése a tehetséges fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorítása, a tehetség-utánpótlás, a fiatal kutatók előrelépési lehetőségeinek bővítése, valamint az akadémiai kutatóintézet-hálózat és az egyetemek versenyképességének növelése. A pályázati kiírásnak megfelelően 5 évig működő kutatócsoport célja a magyar egyházi elit bécsi és római integrációjának vizsgálata volt a 15. századtól a 20. századig, egyúttal a vatikáni magyar történeti kutatások professzionális kereteinek megteremtése Fraknói Vilmos (1843–1924) nyomdokain járva.

A kutatócsoport munkatársai[szerkesztés]

A kutatócsoport senior kutatója és tanácsadója:

 • Msgr. Prof. Dr. Török József (1946), egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar)

A kutatócsoport vezetője:

 • Dr. habil. Tusor Péter (1967), egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar), Ph.D. (2001), D.Sc. (2014)

A kutatócsoport főállású munkatársai:

 • Dr. Tóth Krisztina (1985): 2013-ban summa cum laude doktorált a szombathelyi egyházmegye 1936–1944-es történetéből, fő kutatási területe a 20. századi egyháztörténet.
 • Dr. Szirtes Zsófia (1982): a PPKE BTK-n végzett német nyelv és irodalom, valamint történelem szakon bölcsész és tanárként.
 • Palotai Ágnes (1983): a PPKE BTK-n végzett angol nyelv és irodalom, valamint történelem szakos bölcsész és tanárként, és aki a párhuzamosan futó OTKA projekt keretében került alkalmazásra.
 • Rétfalvi Balázs (1985): a PPKE BTK-n történelem szakos bölcsész és tanárként végzett, és aki a párhuzamosan futó OTKA projekt keretében került alkalmazásra. Jelenleg a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár megbízott igazgatója.
 • Dr. Csíky Balázs (1978): ELTE-n végzett történelem szakos bölcsészként, levéltárosként és politológusként, 2015–2016-ban volt a Lendület kutatócsoport Bolyai ösztöndíjas tudományos munkatársa, 2016-ban elhunyt.

A kutatócsoport szerződéses munkatársai (és a vonatkozó kutatási részprojektek):

Szenior kutató:

 • Dr. habil. Fazekas István (1964), Ph.D. (1997), bécsi levéltári delegátus (Österreichisches Staatsarchiv), egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék); missziótörténet, Bischofslexikon, Frintaneumslexikon

A CAMERA APOSTOLICA MAGYARORSZÁGI FORRÁSAI

Főmunkatárs:

 • Dr.habil. Fedeles Tamás, Ph.D. (2005), egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem BTK, Középkori és Kora újkori Történeti Tanszék)

Társkutató:

 • Dr. Nemes Gábor (1981), Ph. D. (2014), levéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár) (& Mohács előtti pápai brévék feltárása és kiadása)

Munkatársak:

 • Dr. Koltai András (1970), Ph.D. (2000), levéltáros (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)
 • Kalotai Noémi (1985), doktori ösztöndíjas (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2011–)
 • Dr. habil. Kiss Gergely (1971), Ph.D. (2003), egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem BTK, Középkori és Kora újkori Történeti Tanszék)
 • Dr. C. Tóth Norbert (1974), Ph.D. (2005), tudományos főmunkatárs (MTA/HIM/SzTE/MNL-OL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport)
 • Bujdosó Ádám (1983), doktori hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2012–); tudományos segédmunkatárs (MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport)
 • Matus Zsanett (1982), doktori hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK); muzeológus (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr)

PÁPAI DIPLOMÁCIA ÉS KELET-KÖZÉP EURÓPA (16. sz. vége)

 • Dr. Kruppa Tamás (1967), Ph.D. (2000), egyetemi docens (Szegedi Tudomány Egyetem JGYPK, Történettudományi Tanszék)

LIPPAY-LEVELEZÉS (1635–1665)

Szaklektor:

 • Dr. Kármán Gábor (1977), Ph.D. (2009), tudományos munkatárs (MTA BTK Történettudományi Intézet)

BISCHOFSLEXIKON (1804–1918)

Történeti bevezetők:

 • Dr. Balogh Margit (1961), Csc. (1991), tudományos főmunkatárs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)
 • Dr. habil. Rupert Klieber (1958), Dr. theol. (2007), egyetemi docens (Universität Wien)

Az egyes ordináriusokról szóló szócikkek szerzői:

Besztercebánya:

 • ThDr. Gabriel Brendza
 • Fr. Bernard Jozef Meliš, OP

Csanád:

 • Dr. Martí Tibor (1981), Ph.D. (2013), tudományos munkatárs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)
 • Dr. Miklós Péter (1980), Ph.D. (2013), adjunktus (Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet)
 • Dr. Tóth Tamás (1976), Ph.D. (2006), rektor (Pápai Magyar Intézet, Róma)
 • Dr. Zakar Péter (1963), PhD (1998), egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)

Eger:

 • Balázsné Fodor Edina

Eperjes:

 • Dr. Mgr. Jaroslav Coranič (2003), Ph.D., prodekanát (Prešovskej univerzity v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta)

Erdély:

 • Dr. Marton József (1950), ny. egyetemi tanár (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológiai Kar)
 • Tamási Zsolt-József (1975), Ph.D. (2006)

Esztergom:

 • †Csíky Balázs (ld. főállású munkatárs)
 • Dr. phil. habil. Emília Hrabovec (1964), dr. phil. (1994), dékánhelyettes (Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
 • Dr. habil. Forgó András (1977), Ph.D. (2005), egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • ThDr. Mons. Jozef Haľko (1964), pozsonyi segédpüspök
 • Dr. habil. Tusor Péter (ld. kutatócsoport-vezető)

Győr:

 • Dr. Fazekas István (ld. senior kutató)

Gyulafehérvár (görögkatolikus):

 • Dr. Blanka Gorun-Kovács, Ph.D. (2008)

Hajdúdorog (görögkatolikus):

 • Dr. Janka György (1964), Th.D. (1991), tanszékvezető főiskolai tanár (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola)

Kalocsa-Bács:

 • Dr. Lakatos Andor (1968), Ph.D. (2004), levéltárvezető (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)
 • HEDr. Ľuboslav Hromják (1976), Ph.D.
 • Dr. Tóth Tamás (1976), Ph.D. (2006), rektor (Pápai Magyar Intézet, Róma)
 • Dr. Zakar Péter (1963), PhD (1998), egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)

Kassa:

 • ThDr. Peter Zubko (1972), Ph.D., egyetemi tanár (Teologickej fakulte v Košiciach)

Lugos (görögkatolikus)

 • Dr. Gheorghe Gorun, nyugalmazott igazgató (Colegiului Național «Spiru Haret» din Târgu-Jiu)

Munkács:

 • Dr. Volodymyr Fenych, Ph.D., egyetemi docens (Uzhgorod National University)
 • Dr. Viktor Kichera (1982), Ph.D. (2009), egyetemi docens (Uzhgorod National University)

Nagyvárad (görögkatolikus):

 • Dr. Gheorghe Gorun, nyugalmazott igazgató (Colegiului Național «Spiru Haret» din Târgu-Jiu)

Nagyvárad (római katolikus):

 • Dr. Tóth Krisztina (ld. főállású munkatársak)

Nyitra:

 • Mons. ThDr. Viliam Judák (1957), Ph.D., a nyitrai megyéspüspök

Pannonhalma:

 • Dr. Fazekas István (ld. senior kutató)

Pécs:

 • Dr. habil. Bánkuti Gábor (1978), Ph.D. (2009), egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • Dr. Csibi Norbert (1980), Ph.D. (2015), egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • Damásdi Zoltán, levéltáros (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
 • Dr. habil. Gőzsy Zoltán (1974), Ph.D. (2008), egyetemi docens, tanszékvezető (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • Kovács Zoltán, PPKL, levéltáros
 • Lovász Zsolt
 • Dr. habil. Varga Szabolcs (1978), Ph.D. (2009), főiskolai docens (Pécsi Hittudományi Főiskola)

Rozsnyó:

 • HEDr. Ľuboslav Hromják (1976), Ph.D.
 • Mons. Doc. ThDr. Marián Čižmár, Ph.D.

Szamosújvár (görögkatolikus)

 • Dr. Blanka Gorun-Kovács, Ph.D. (2008)

Szatmár:

 • †Dr. Bura László (1932–2014), Ph.D. (1972), óraadó tanár (Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara)

Székesfehérvár:

 • Dr. Martí Tibor (1981), Ph.D. (2013), tudományos munkatárs (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)
 • Dr. Mózessy Gergely (1972), gyűjteményigazgató (Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár)
 • Smohay András (1981), igazgató (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum)

Szepes:

 • HEDr. Ľuboslav Hromják (1976), Ph.D.

Szombathely:

 • Dr. Tóth Krisztina (ld. főállású munkatársak)

Vác:

 • Rétfalvi Balázs (ld. korábbi főállású munkatárs)

Veszprém:

 • Rétfalvi Balázs (ld. korábbi főállású munkatárs)
 • Lovász Zsolt

Fordítás:

 • Dr. habil. Forgó András (németre) (1977), Ph.D. (2005), egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem BTK)
 • Erdős Kristóf (németre), történész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága)
 • Speck István (németre), történész
 • Dr. Szirtes Zsófia (magyarra), tudományos munkatárs (ELTE BTK)

Egyéb:

 • Duff Adrienn

FRINTANEUMSLEXIKON (1804–1918)

 • Benczik Fanny (1990) történelem–magyar tanár szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014–)
 • Fogl Krisztián (1988) történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013–)
 • Kanász Viktor (1991), történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013–) (& korrektúra)
 • Kisvarga Gábor (1989) történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013–); levéltáros (Budapest-Vár, Nagyboldogasszony főplébánia) (& missziótörténet)
 • Urbán Márta (1989) történelem szakos MA hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013–)
 • Vass Csaba (1989), történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013–)
 • Zolnai Tamás (1990), történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013–) (& korrektúra)

II. VATIKÁNI ZSINAT ÉS MAGYARORSZÁG

 • Dr. Gárdonyi Máté (1970), Ph.D. (1999), főiskolai tanár (Veszprémi Hittudományi Főiskola)
 • Beke Péter (1987), angol és történelem szakos tanár (Miskolci Egyetem BTK, 2011); történelem szakos PhD-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2012–)
 • Benyhe Bernát (1984), magyar és történelem szakos tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013); középiskolai tanár (Érseki Katolikus Gimnázium)
 • Jávor Miklós (1988), történelem szakos PhD-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014–)
 • Hornyák Máté (1981) földrajz szakos tanár (ELTE TFK, 2004), történelem szakos bölcsész (Miskolci Egyetem BTK, 2011)
 • Jenőffy Zsuzsanna (1988), történelem szakos bölcsész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2012)
 • Nádasi Richárd (1988), angol és történelem szakos tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014); középiskolai tanár (Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár)
 • Pálinkás Barnabás (1987), történelem szakos bölcsész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2013)
 • Sümeghy Kata (1989), egyháztörténelem szakos MA-hallgató (Pontificia Università Della Santa Croce Roma, 2013–)

HONLAPSZERKESZTÉS:

 • Kollár Levente (1987), történelem szakos bölcsész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014), okleveles kommunikáció- és médiaszakértő (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2017)

GYAKORNOK:

 • Sági György (1988), történelem alapszakos bölcsész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2011); szakképzett segédlevéltáros (MNL, 2014); megbízásos, külső munkatárs (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, 2013–); a Kutatócsoport gyakornoka (Frintaneum-projekt, névmutatók, Esty-hagyaték rendezése stb.)

SZÖVEGGONDOZÁS, KORREKTÚRA:

 • Körösényi Kata (1980), történelem és kommunikáció szakos bölcsész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2004)
 • Porpáczy Szabina (1991), történelem–magyar tanári szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014–)
 • Fehér Lilla (1990), történelem szakos BA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2011–)
 • Kiss Balázs (1992), történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, 2014–)
 • Oláh Róbert (1991), történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2015–)

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ:

 • Czövek Tímea (1979) történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2014–); Okleveles kommunikáció- és médiaszakértő (PPKE BTK, 2009–2011)
 • Varga Mátyás történelem szakos MA-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)

A kutatócsoport eredményei[szerkesztés]

 • Az egyes kutatási részprojektek lezárásaként a Collectanea Vaticana Hungariae sorozatban 9 kötet, a Collectanea Studiorum et Textuum sorozatban 3 kötet jelent meg a kutatócsoport gondozásában, továbbá 2 további kötet a Viterbói Egyetemmel történő közreműködés eredményeként. Közöttük 3 monográfia, 3 kézikönyv, 1 inventárium, 4 forrásgyűjtemény, 2 konferenciakötet, illetve 1 tanulmánykötet.
 • A fentieket az érdeklődő közönség elé táró hazai és nemzetközi könyvbemutatók rendezése, melyeken a történettudomány és a közélet jelentős személyiségei ismertették a köteteket és mondták el véleményüket róluk. Néhány példa: 2015. január 14-én Mons. Sergio Pagano, a Vatikáni Titkos Levéltár prefektusa mutatta be a CVH I/9–10. köteteit; 2015. november 4-én a CST I/2 és II/1. köteteinek bemutatóján a köszöntőt Veres András akkori szombathelyi püspök, a MKPK elnöke és a PPKE nagykancellárja, valamint Puskás Tivadar, Szombathely megyei jogú város polgármestere mondta, a köteteket Gárdonyi Máté, (VHF docens) és Szabó Csaba (a MNL jelenlegi igazgatója) ismertették; 2016. június 22-én a CVH I/14. kötetét Romsics Ignác egyetemi tanár, akadémikus és Alberto Bottari de Castello budapesti apostoli nuncius ismertette.
 • A főállású munkatársaknak több mint 80 tanulmánya jelent meg a projekt ideje alatt. A szerződéses munkatársak vonatkozó tanulmányait is ideszámolva számuk száznál többre tehető.
 • 1 nemzetközi – 2013. május 8–12 között, The Papacy and the local churches (16th–20th centuries) címmel – és 3 hazai konferencia szervezése: 2013. december 9-én Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában címmel, 2014. december 4-én A bécsi Augustineum és Magyarország címmel és 2016. augusztus 23-án a VII. Hungarológiai Kongresszus részeként Vatikáni magyar történeti kutatások a 21. században címmel.
 • A program ideje alatt külföldi rendezvényen a kutatócsoport főállású és szerződéses munkatársai által tartott tudományos előadások száma: 14, hazai rendezvényen tartott tudományos előadások száma: 75.
 • Két vendégprofesszor meghívása: 2015. szeptember 17, Budapest, Carlo Pioppi vendégprofesszori előadása (Pontificia Università Santa Croce); 2016. november 28. Budapest, Roberto Regoli vendégprofesszori előadása (Universitas Pontificia Gregoriana).
 • A kutatócsoport vezetőjének vendégprofesszori meghívása: 2015. május 23, Graz, Central European Exchange Program for University Studies keretében a grazi Karl Franzens Universität Történettudományi Intézetében (fogadó professzor: Prof. Dr. Gabriele Haug-Moritz)
 • A történettudomány nemzetközileg is elismert szakembereinek meghívása, legutóbb 2017. május 2 és 6. között tartózkodott Budapesten a Kutatócsoport meghívására és vendégeként Wolfgang Reinhard professzor, a konfesszionalizációs modell megalkotója. Május 3-án az MTA felolvasótermében tartott előadást Konfession und Konfessionalisierung. Der Stand der Diskussion címmel.
 • Magyarországon a II. Vatikáni Zsinaton részt vevő zsinati atyák hagyatékának feltárása 2011–2015 között a Pápai Történettudományi Bizottság által indított nemzetközi projekt keretében. A munkálatok hazai koordinátora Tóth Krisztina volt.
 • Kiterjedt nemzetközi tudományos kapcsolatok, együttműködések. Például: Die römisch- und griechisch-katholischen Bischöfe der Habsburger-monarchie 1804– 1918 és a Das Priesterkolleg St. Augustin („Frintaneum“) in Wien 1816 bis 1918 und die Diözesen des. Heiligen Römischen Reiches projektek. Partnerintézmények: Campo Santo Teutonico (Città del Vaticano), Universität Wien, Kirchengeschichtliches Institut; Università di Viterbo – CeSPoM; Deutsches Historisches Institut in Rom; Università Pontificia Gregoriana, Roma.
 • Frankói Vilmos Nyári Akadémia szervezése (2015 – Murakeresztúr/Surd, 2016 – Siófok-Balatonkiliti)

A kutatócsoport munkáját az Magyar Tudományos Akadémia támogatásával, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája felügyeletével a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen keretein belül folytatja. Jogutódja az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, amely dr. Tusor Péter vezetésével 2017. július 1-jével alakult meg öt évre.

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]


This article "MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.