Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Lux aeterna, Lontano

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki


Ligeti György zeneművei, kicsit absztraktabb nézőpontból nézve: egy mű két arca.

A Lux aeterna 16-szólamú kórusra íródott (SATB, mindegyik négyfele osztva), a Lontano nagyzenekarra: 4 fuvola (2 kisfuvola, altfuvola), 4 oboa (angolkürt), 4 klarinét (basszus-, kontrabasszusklarinét), 3 fagott, kontrafagott; 3 trombita, 4 kürt, 3 harsona, tuba; vonósok (legalább 12-10-10-8-6).

Ősbemutatók:

  • Lux aeterna: 1966. november 2., Stuttgarti Schola Cantorum, Clytus Gottwald
  • Lontano: 1967. október 22., SWF Szimfonikus Zenekara, Ernest Bour

Mindkét mű gerince négy kánon (ahogy a Requiemben, a kánon itt is csak a hangok magasságára vonatkozik, a hosszúságukra nem), melyek más sorrendben, (abszolút és relatív értelemben egyaránt) más magasságban és más földolgozásban hangzanak el. Összekötő anyagként álló akkordok, leggyakrabban nagyszekund+kisterc fölépítésűek használatosak.

A négy dallam hasonló fölépítésű: hosszú hangokkal, kis lépesekkel operál; egy kánon általában egy elmosódott kontúrú, lassan mozgó vonalnak hat.

A Lux aeterna kánonjai elég szigorú kidolgozásúak:

  • 8-szólamú nőikari kánon (31 hang) a Lux aeterna luceat eis szövegre. Az utolsó, repetált hangot (luceat eis) a szoprán egy oktávval följebb énekli, mint az alt.
  • 8-szólamú férfikari kánon (27 hang) a Cum sanctis tuis in aeternum quia pius es szövegre. A basszus csak az in aeternumnál (a 11. hangnál) lép be, valamint a női kar belépésével (lásd alább) egybeeső g-t egy oktávval mélyebben énekli.
  • 4-szólamú szopránkánon (10 hang) a Requiem aeternam dona eis szövegre. Pont a darab közepén indul; ez a darab tetőpontja: a hangzás (ami általában szükségszerűen szűk terjedelmű) kinyílik három oktávra. (Közben a 4 alt is énekel, a g´-b´-c´´ hangokat váltogatják egymás között ugyanerre a szövegre.)
  • 4-szólamú altkánon (24 hang) az Et lux perpetua luceat eis szövegre. Miután az egyes szólamok a dallam végére értek, az utolsó három hangot újrakezdik. Ily módon a mű tulajdonképp nem lezárul, hanem a semmibe vész (közben háttérként először a szoprán énekel egy fisz´´-a´´-h´´ akkordot a luceat szóra (a tenor egy oktávval lejjebb), később a basszus tart egy D-t.)

A Lontanóban a kánonok sorrendje 1-3-4-2; kidolgozásuk jóval lazább: menet közben változik a hangszerelés, az oktávkettőzések stb.; a téma föl van szabdalva (az egyes részek átfedhetik egymást), különböző hangszercsoportok adogatják egymásnak a témát; azt se igen lehet megmondani, hány szólamú a faktúra; az összekötő szakaszok is terjedelmesebbek és lazábbak, polifonabbak. A 3-as és 4-es téma teleszkopikusan össze van fűzve: a 3-as utolsó hangja egyúttal a 4-es első hangjaként is szolgál; e kapcsolással szemben a témákat elválasztja, hogy a 3-as témát csak az első hegedűk és brácsák játsszák (a második hegedűk és mélyvonósok csak egy töredéket (az első három hangot) tritónusszal lejjebb – de ez már inkább csak kötőanyagnak tekinthető), a 4-est viszont a teljes zenekar. Továbbá a 4-es témába középütt bele van szúrva három hang és a végén hozzáadva még egy, a 2-esből pedig el van hagyva az utolsó 6 hang, az első 14 viszont tükörben is elhangzik (az alapalakkal együtt, később kezdve és előbb befejezve).

A Lux aeterna végig nagyon halk, bár ez viszonylagos (amikor az alt két oktávval van a szoprán alatt, fölerősödhet a kellő mértékben). A Lontanóban vannak hangosabb részek, bár alapvetően az is halk.

  • komolyzene Komolyzeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap


This article "Lux aeterna, Lontano" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lux aeterna, Lontano. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.