Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Botár István

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki
Parancsfájl-hiba: nincs „Infobox” modul.Parancsfájl-hiba: nincs „Infobox” modul.
Parancsfájl-hiba: nincs „Magyaros” modul.
(Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.)
Született Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Elhunyt Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Beceneve Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Álneve Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Állampolgársága Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Házastársa Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Élettárs Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Gyermekei Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Foglalkozása Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Tisztség Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Iskolái Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Kitüntetései Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
Sírhely Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.
A Wikimédia Commons tartalmaz [[Commons:Category:Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.|Parancsfájl-hiba: nincs „String” modul.]] témájú médiaállományokat.

Botár István (Csíkszereda, 1976) csíkszeredai régész, helytörténész. Főbb kutatási területei: a Csíki-medence népvándorlás- és középkori településtörténete, Kelet-Erdély 3–16. századi régészete, Székelyföld középkori egyházi építészete, történeti helynévtan, környezettörténet, illetve történeti faszerkezetek dendrokronológiai kutatása.

Életrajz[szerkesztés]

Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban folytatta, majd az ELTE Régészeti Tanszékén diplomázott 2001-ben. Ettől az évtől a Csíki Székely Múzeum régésze. Doktori dolgozatát 2015-ben védte meg az ELTE Doktori Iskolájában (A Csíki-medence középkori településtörténete).

Munkássága[szerkesztés]

2002 óta tucatnyi csíki középkori templomnál végzett ásatást, rendszeresen vezet leletmentéseket és megelőző feltárásokat. Ezek során népvándorlás- és középkori telepnyomok, leletek feltárását és feldolgozását végzi. Elsőként alkalmazta Erdélyben a középkoros kutatások során a radiokarbon keltezést (Csíkszenttamás - Csonka-torony, 2002), ill. szintén úttörőként 2010-ben első alkalommal végeztetett Székelyföldön talajradaros, magnetometriás felmérést középkori udvarházak alaprajzának a tisztázására (Csíkkozmás - Becz-kúria). Hozzá köthető az első gót (Marosszentanna-Csernyahov kultúra) és szláv lakóház feltárása a Csíki-medencében (Csíksomlyó - Fodor-kert. 2011). 2007-ben megalapította Tóth Boglárkával az Erdélyi Dendrokronológiai Laboratóriumot, amelynek keretében, két OTKA pályázat segítségével, kétszáznál is több erdélyi műemlék történeti faszerkezetét vizsgálták, keltezték. Ezek közül a legjelentősebb a nagyszebeni evangélikus templom 14. század eleji azonosítása és keltezése. Rendszeresen közöl szakfolyóiratokban magyar, román és angol nyelven, illetve a tudománynépszerűsítő jelleggel helyi lapokban, folyóiratokban.

Írásai[szerkesztés]

1999                Árpád-kori kerámialeletek a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében. ACTA I. 247-272. Sepsiszentgyörgy 2000[1]

2001/a            Csík korai templomairól. Székelyföld V. évf. 11. szám, 119-149.[2]

2001/b             Népvándorláskori vasművesség nyomai Csíkszentsimonban I. ACTA 2001. 165-174. Sepsiszentgyörgy 2002.[1]

2003/a             Csík Árpád-kora már nem „praehistorikum” Hargita Népe február 11. 5.

2003/b             Csíki helytörténetírás, falumonográfiák régész szemmel. In: Helytörténetírás, helytörténeti kiadványok 1990 után Hargita megyében. V. Társadalomtudományi tanácskozás. Csíkszereda, 2003. Hargita Megyei Kulturális Központ kiadványa 7-11.

2006/a            A csíkszenttamási Csonkatorony 2003. évi régészeti kutatása. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. I/ 37-54.[3]

2006/b             Sóvidék a középkorban. Recenzió Sófalvi András könyvéről Erdélyi Múzeum LXVII. 2006., 1-2 füzet, 126-128.

2007/a             Cercetări arheologice la biserica romano-catolică din Misentea. In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania IV. Baia Mare Szerk.: Szőcs Péter. (2007) 115-130.

2007/b             Egy ásatás mozzanatai. A csíkmenasági templom kutatása. Örökségünk I. évf. 4. 8-9.

2007/c             Raport de cercetare preventivă – Cotorman http://cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2008/cd/index/.htm

2008/a            A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom régészeti kutatása (2002-2005). In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2007-2008. Humán és természettudományok.137- 74. Csíkszereda.[4]

2008/b             Csík Árpád-kori településtörténetének kérdései a helynevek és a régészeti adatok fényében. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Szerk. Hoffman István – Tóth Valéria, Debrecen, 71-94.[2]

2009/a            A csíkmenasági templom 2007. évi régészeti kutatása. In: Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. ELTE – Budapest 2009. Ed.: N. Kis Tímea.[5]

2009/b             Csík a X-XIV. században. In: Csíki olvasókönyv. Szerk.: Hermann Gusztáv Mihály – P. Buzogány Árpád, Csíkszereda, 31-51.

2009/c             A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig. Szerk. Bajusz István, Kolozsvár 2004. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009/II. 295-300. Csíkszereda.

2009/d             Helytörténet vagy fantasy? Néhány gondolat a csíkszentmihályi pálosok, türkök és vámszedők kapcsán. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2009/II. 301-308. Csíkszereda.

2009/e            Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík középkori templomaiban 2002-2007 között. Csíkszereda.[3]

2009/f              Raport de cercetare preventivă – Sâncrăieni intravilan, nr. 736. http://cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm - 158.

2010               Csíkszépvíz havasi kápolnái. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2010, 19-30. Csíkszereda.[6]

2011/a             Medieval finds from Cotorman IN Marisia XXXI, 299-312.

2011/b             A Marosszentanna – Csernyahov kultúra régészeti emlékei a Csíki-medencében I. In: Erdély és kapcsolatai a kora népvándorlás korában. Molnár István Múzeum kiadványai 3. Székelykeresztúr, 15-38.

2011/c             Falvak, szegek, tízesek. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII. 11-26., Csíkszereda

2011/d             Egy recenzió utóélete és annak tanulságai. In: Székelyföld XV/iunie

2012/a             Középkori kápolnák Csíkban. in DOLGOZATOK Az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából új sorozat IV (XV.)157-169.[7]

2012/b             Vármegyei enklávék, magánbirtokok, mezőváros a középkori Csíkban. Székelyföld XVI. évf/június, 97-118.[4]

2012/c             Miercurea Ciuc – Şumuleu – Fodor-kert. Raport de cercetare preventivă. Cronica cercetărilor arheologice 2011. http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm 128.

2012/d             Cozmeni - Kőházkert. Raport de cerceatre preventivă. Cronica cercetărilor arheologice 2011. http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm 110.

2012/e A csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony plébániatemplom régészeti kutatása (2011-2012). A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII.9-26.[5]

2014a              Középkori udvarházak Csíkban. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2013. IX. 9-58.[6]

2014b              Zandirhám hámjában. Régészeti megjegyzések a Csíki Székely Krónikához Székelyföld folyóirat XVIII. évf., 9. szám, 149-158.

2015                Germánok Csíkban. magyarregeszet.hu ONLINE MAGAZIN • 2015 NYÁR

2015b              Árpád-kori településrészlet Csíksomlyón In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve X. (2014), p. 29-46.[7]

2015c              Punct biserica romano-catolică din Misentea (com. Leliceni, jud. Harghita). Raport de cercetare preventivă In: CRONICA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DIN ROMÂNIA 2015 CAMPANIA 2014. Bucureşti, 216-218., 560-564.

2016a              Adatok Csíkszentmárton (r. Sânmartin) középkori történetéhez. A plébániatemplom 2015. évi régészeti kutatása. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XI-XII. 9-27.[9]

2016b              Fejetlen lovas a limes Fenyédiensis mentén. Székelyföld XX. évf. 7. szám, 2016 július, 102-112.[8]

2017                Település, templom, temető. Vita a Csíki-medence 12. századi hovatartozásáról. Székelyföld, 2017. július, 85-104.[9]

BOTÁR István –GRYNAEUS András - TÓTH Boglárka

2006                „Középkori” templomtornyok a Csíki-medencében. A székelyföldi dendrokronológiai kutatások első eredményei. In: DOLGOZATOK Az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából új sorozat. I (XI.), 129-136.

2008                A „new” dationg method for Historical Wood Structures. In: Transsylvania Nostra II/8 10-14.

2012                A csíkszentdomokosi „Mária megkoronázása” táblakép dendrokronológiai vizsgálata. IN: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. 141-148.

2013 a            Dendrochronological research in Transylvania IN: Hungarian Archaeology e-journal. 2013 autumn.

2013 b             Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu IN: Transsylvania Nostra 2013. VII/26. 2., 2-26.

2014                Analiza dendrocronologică a mobilierului bisericilor din Transilvania. In: ARS TRANSSILVANIAE, XXIV, 2014, p. 111–126

2015                Hidden dates. Dendrochronological research on medieval churches in Transylvania. Caiete ARA 6., 233-242.

BOTÁR István – GRYNAEUS András – TÓTH Boglárka – Dennis Walgraffe

2013                Dendrokronológiai vizsgálatok a marosvásárhelyi Vártemplomban. IN: MARISIA XXXIII. 291-315.

2015                Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş/ Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş

In Transylvania Nostra 2015/3, 53-60.

Botár István – Rácz Miklós – Tóth Boglárka

2007                A csíkszentkirályi plébániatemplom kutatása (2002). IN: Dolgozatok ú.s. II. (XII.) Kolozsvár,133-142.[10]

BOTÁR István –TÓTH Boglárka

2004               A csíkszenttamási Csonkatorony 2002. évi régészeti kutatása. IN: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2004. I/ 271-303.

2013                O cercetare dendrocronologică la biserica reformată din Turda Nouă. IN: Ars Transilvaniae XXIII. 243-250.

2016                A gyergyószentmiklósi római katolikus plébániatemplom tornyának és tetőszerkezetének dendrokronológiai vizsgálata. In: Gyergyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében. Szerk.: Demjén Andrea, Kolozsvár – Gyergyószentmiklós, 2016. 107-128.

2017                www.dendrolab.ro

TÓTH Boglárka – SÓFALVI András – BOTÁR István – GRYNAEUS András

2015                Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az „udvarhelyi tölgykronológia” (1.) In: LUSTRA Székelyudvarhely, II. évf. 1. 4-13.

2016                Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése. Az „udvarhelyi tölgykronológia” (2.) In: LUSTRA Székelyudvarhely, III. évf. 1. 30-41.

  1. Ugrás fel↑ https://www.academia.edu/7807015/N%C3%A9pv%C3%A1ndorl%C3%A1skori_vaskoh%C3%A1szat_nyomai_Cs%C3%ADkszentsimonban_I
  2. Ugrás fel↑ https://www.academia.edu/28258253/Cs%C3%ADk_korai_templomair%C3%B3l
  3. Ugrás fel↑ https://www.academia.edu/2532426/A_CS%C3%8DKSZENTTAM%C3%81SI_CSONKATORONY_2003._%C3%89VI_R%C3%89G%C3%89SZETI_KUTAT%C3%81SA
  4. Ugrás fel↑https://www.academia.edu/2532450/A_CS%C3%8DKSOMLY%C3%93I_SZENT_P%C3%89TER_%C3%89S_P%C3%81L_PL%C3%89B%C3%81NIATEMPLOM_R%C3%89G%C3%89SZETI_KUTAT%C3%81SA_2002_2005_
  5. Ugrás fel↑ https://www.academia.edu/9069210/A_cs%C3%ADkmenas%C3%A1gi_templom_2007._%C3%A9vi_r%C3%A9g%C3%A9szeti_kutat%C3%A1sa
  6. Ugrás fel↑ https://www.academia.edu/2532534/CS%C3%8DKSZ%C3%89PV%C3%8DZ_HAVASI_K%C3%81POLN%C3%81I
  7. Ugrás fel↑ https://www.academia.edu/4443975/K%C3%B6z%C3%A9pkori_k%C3%A1poln%C3%A1k_Cs%C3%ADkban
  8. Ugrás fel↑ https://www.academia.edu/3405709/A_CS%C3%8DKKARCFALVI_NAGYBOLDOGASSZONY_PL%C3%89B%C3%81NIATEMPLOM_R%C3%89G%C3%89SZETI_KUTAT%C3%81SA_2011_2012_
  9. Ugrás fel↑https://www.academia.edu/27859998/ADATOK_CS%C3%8DKSZENTM%C3%81RTON_R_S%C3%82NMARTIN_K%C3%96Z%C3%89PKORI_T%C3%96RT%C3%89NET%C3%89HEZ._A_PL%C3%89B%C3%81NIATEMPLOM_2015._%C3%89VI_R%C3%89G%C3%89SZETI_KUTAT%C3%81SA
  10. Ugrás fel↑ https://www.academia.edu/5692665/A_cs%C3%ADkszentkir%C3%A1lyi_pl%C3%A9b%C3%A1niatemplom_kutat%C3%A1sa_2002_


This article "Botár István" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Botár István. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.